Optické základy fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOZ2 ZK 2 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení katedry fotografie, včetně možnosti porovnávání výsledků získaných analogovou a digitální technologií.

Forma studia

Popis předmětu, úkoly: (cvičení 1P1)

1.Denní a umělé světlo, druhy světel, základní principy, možnosti změny charakteru a ovládání světel. Přednosti jednotlivých systémů.

2.Základy exponometrie, fotometrické jednotky, různé typy měřících přístrojů - výhody a způsob měření a ovládání, jasový rozsah scény, exponometrické pomůcky

3.Základní druhy fotografických přístrojů, jejich konstrukce, výhody a využití

Praktická část práce s fotoaparátem Sinar, - zhotovení

1 reprodukce pod sklem s šedým a barevným klínem - ukázka převodu barev do černobílé škály, určení správné expozice a ukázka způsobů vyvolání 6x9 cm. (1 zvětšenina 24x30 cm)

4.Konstrukce objektivů a jejich vady, rozlišení

Praktická část krajní možnosti školních objektivů, zorné pole, základní testy rozlišovací schopnosti,

1 fotografie struktury povrchu předmětu s praktickým ověřením Scheimpflugovy podmínky vyvolání filmu 9x12 cm. (1 zvětšenina 30x40 cm)

5.Perspektiva a ohnisková vzdálenost, vyrovnávání kolmic - restituce, stanovení světelného rozsahu scény v ateliéru

Praktická část

2 fotografie kompozic geometrických předmětů s rozdílným nasvětlením a perspektivou u jednoho s využitím restituce. (2 zvětšeniny 30x40 cm)

6.Práce s fotoaparátem Sinar a digitální zadní stěnou Sinarback 54H, digitální fotoaparáty, možnosti využití, porovnání výsledků analogové a digitální fotografie.

Praktická část následující cvičení budou vždy současnou konfrontací obou technologií v návaznosti na cvičení Práce s počítači a digitální zobrazování.

7.Technické základy fotografování skla, možnosti nasvětlení, použitý materiál

2 fotografie 30x40 fotografie na světlém na tmavém pozadí + 1 digitální záznam, tisk

8.Technické základy fotografování kovových předmětů

1 fotografie 30x40 + digitální záznam, tisk

9.Technické základy fotografování porcelánu

2 fotografie 30x40 na světlém a tmavém pozadí + 1 digitální záznam, tisk

POZOR jednotlivá cvičení se odevzdávají postupně podle vypsaných termínů nikoliv až na konci semestru

Popis předmětu, teoretická část:

1.Základní vlastnosti světla

Co je světlo, vlnění a jeho vlastnosti, jednotky popisující periodické vlnění, elektromagnetické záření, rychlost světla

2.Základy geometrické optiky

odraz, totální odraz, ohyb, disperze

3.Zrcadla a čočky

Sférická zrcadla, sférické a asférické čočky, vady

4.Vlnová optiky

Interference, difrakce, rozlišení dané difrakcí, polarizace, 3D zobrazení

5.Fotoaparát

Ohnisková vzdálenost, hloubka ostrosti, typy objektivů, expozimetr, expozice

6.Lidské oko a zrakové vnímání

Zaostření a akomodace, duhovka, čočka, sítnice, citlivost, vady, světelné vnímání, binokulární vidění, 3D, 2D

7.Barvy

Spektrální barvy, aditivní a subtraktivní mísení barev, barevné vnímání, teplota chromatičnosti

8.Digitální obraz

Obrazová data, rozlišení, CCD a CMOS čipy, obrazové zpracování, displeje, optické ukládání dat, holografické paměti, budoucnost fotoniky

9.Světlo v moderní fyzice

Částice a vlnění, atomová spektra, stimulovaná emise, laser, LED, OLED

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 307FZF1

Obsah kurzu

The objective of the course is to introduce students to both the physical principles of the field and practical examples of solutions to specific tasks. At the same time they learn about using the technical equipment of the Photography Department, including the possibility of comparing results using analogue and digital technology.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury:

Zaoral Ladislav: Fyzikální základy fotografie, 1956

Schroder Gottfried: Technická optika, 1981

Jiráček M, Hálková A, Morávek J, Fotografický slovník, 1955

Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie 2002

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214)

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

www.wikipedia.org

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

ZS zápočet: udělený na základě testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

LS zkouška: test a pohovor, hodnocení odevzdaných cvičení, posuzuje se přesné dodržení zadání a kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů