Optické základy fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FOZ2 zkouška 2 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

The objective of the course is to introduce students to both the physical principles of the field and practical examples of solutions to specific tasks. At the same time they learn about using the technical equipment of the Photography Department, including the possibility of comparing results using analogue and digital technology.

Výsledky učení

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými ukázkami řešení konkrétních úkolů. Současně si osvojí možnosti a způsoby používání technického vybavení katedry fotografie, včetně možnosti porovnávání výsledků získaných analogovou a digitální technologií.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu 307FZF1

Literatura

Seznam literatury:

Zaoral Ladislav: Fyzikální základy fotografie, 1956

Schroder Gottfried: Technická optika, 1981

Jiráček M, Hálková A, Morávek J, Fotografický slovník, 1955

Jiráček M: Ostrost a osvit fotografického obrazu

Šmok Ján: Umělé světlo 1978

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský: Technické základy fotografie 2002

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Evans, R.M.: An Introduction to Color (1948 - 6B 859, 1959 - 6B 757, 1965 - 6B 1214)

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

Langford, M.J.: Advanced Photography (1972 - 6B 1350)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

www.wikipedia.org

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

ZS zápočet: udělený na základě testu z teoretických znalostí a ohodnocení odevzdaných cvičení, na nichž se posuzuje jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

LS zkouška: test a pohovor, hodnocení odevzdaných cvičení, posuzuje se přesné dodržení zadání a kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 80% přednášek.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů