Forma a obsah výtvarného díla 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FV2 ZK 2 28S česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem.

Forma studia

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Hodnotí se tvořivé uchopení tématu, schopnost průběžné kritické reflexe vlastní práce a technická správnost provedení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování seminářů Fotografie a kniha 1

Obsah kurzu

Jméno přednášejícího: Jan Měřička

Kontakt: 728 557 167, janmericka@volny.cz;

Popis předmětu:

Předmět poskytuje teoretický i technický základ pro tvorbu tiskovin menšího rozsahu.

V teoretické rovině ve věnuje historickému a estetickému základu latinkového písma, vývoji grafického designu v souvislosti s dobovými styly a myšlenkovými proudy a s vývojem polygrafie. Informuje rovněž o současných trendech grafického designu.

V praktické části vytváří technický základ pro návrh a sazbu jednoduchých tiskovin v programu InDesign. Vytváří pracovní systém s programem Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Zahrnuje orientaci v písmových řezech, sazbu a zlom jednostránkových dokumentů, pravidla hladké sazby přípravu digitálního tisku.

Úkoly: (cvičení 2P8)

Zimní semestr:

novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk,

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF.

Letní semestr:

plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo

booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120)

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2)

Doporučená nebo povinná literatura

No recommended study materials.

Hodnoticí metody a kritéria

Úkoly: (cvičení 2P8)

Zimní semestr:

novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk,

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF.

Letní semestr:

plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo

booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120)

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 111
Učebna KF 111

(Lažanský palác)

14:50–16:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:50–16:25 Učebna KF 111
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů