Forma a obsah výtvarného díla 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FV2 zkouška 2 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obsah

Jméno přednášejícího: Jan Měřička

Kontakt: 728 557 167, janmericka@volny.cz;

Popis předmětu:

Předmět poskytuje teoretický i technický základ pro tvorbu tiskovin menšího rozsahu.

V teoretické rovině ve věnuje historickému a estetickému základu latinkového písma, vývoji grafického designu v souvislosti s dobovými styly a myšlenkovými proudy a s vývojem polygrafie. Informuje rovněž o současných trendech grafického designu.

V praktické části vytváří technický základ pro návrh a sazbu jednoduchých tiskovin v programu InDesign. Vytváří pracovní systém s programem Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Zahrnuje orientaci v písmových řezech, sazbu a zlom jednostránkových dokumentů, pravidla hladké sazby přípravu digitálního tisku.

Úkoly: (cvičení 2P8)

Zimní semestr:

novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk,

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF.

Letní semestr:

plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo

booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120)

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2)

Výsledky učení

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování seminářů Fotografie a kniha 1

Literatura

No recommended study materials.

Hodnoticí metody a kritéria

Úkoly: (cvičení 2P8)

Zimní semestr:

novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk,

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF.

Letní semestr:

plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo

booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120)

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2)

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů