Úvod do současného grafického designu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SGD2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jakub ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub ŠTĚPÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu Úvod do současného grafického designu 2 je seznámení studentů s principy vytváření vícestránkového dokumentu v programu Adobe InDesign. Důraz je kladen nejen na znalosti softwaru, ale i na celkovou koncepci grafického návrhu ve vztahu ke způsobu jeho publikování (tisk / online). Na konci semináře by měl být každý schopen připravit dokument s řádně nastaveným layoutem, textovými styly, vazbami na obrazový materiál a vyexportovat finální soubor ve formátu PDF.

Forma studia

Výuka v semináři probíhá formou individuálních konzultací, prezentací ukázek a vysvětlováním práce v programu.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Úvod do současného grafického designu 1

Obsah kurzu

•Principy tvorby layoutu tiskoviny nebo prezentace

•Rytmizace souboru, střídání šablon

•Interakce mezi obrazem a textem

•Hierarchie vizuálních prvků

•Základní pravidla sazby

•Vztah grafického návrhu a finálního výstupu v materiálu

•Práce v programu InDesign (nastavení souboru, šablony, textové styly, obrazové vazby, export výstupu)

Doporučená nebo povinná literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Graphic Design: A Concise History. London: Thames & Hudson, 2014.

ISBN 978-0-500-20347-7

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání finálního souboru, makety, či fotodokumentace realizovaného projektu. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování dokumentu.

Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

Výstup: Realizace autorského portfolia

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))

10:40–12:15
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–12:15 PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů