Úvod do současného grafického designu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SGD2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jakub ŠTĚPÁNEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub ŠTĚPÁNEK

Obsah

•Principy tvorby layoutu tiskoviny nebo prezentace

•Rytmizace souboru, střídání šablon

•Interakce mezi obrazem a textem

•Hierarchie vizuálních prvků

•Základní pravidla sazby

•Vztah grafického návrhu a finálního výstupu v materiálu

•Práce v programu InDesign (nastavení souboru, šablony, textové styly, obrazové vazby, export výstupu)

Výsledky učení

Cílem předmětu Úvod do současného grafického designu 2 je seznámení studentů s principy vytváření vícestránkového dokumentu v programu Adobe InDesign. Důraz je kladen nejen na znalosti softwaru, ale i na celkovou koncepci grafického návrhu ve vztahu ke způsobu jeho publikování (tisk / online). Na konci semináře by měl být každý schopen připravit dokument s řádně nastaveným layoutem, textovými styly, vazbami na obrazový materiál a vyexportovat finální soubor ve formátu PDF.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Úvod do současného grafického designu 1

Literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Graphic Design: A Concise History. London: Thames & Hudson, 2014.

ISBN 978-0-500-20347-7

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání finálního souboru, makety, či fotodokumentace realizovaného projektu. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování dokumentu.

Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

Výstup: Realizace autorského portfolia

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 317
Počítačová pracovna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚPÁNEK J.
09:00–10:35
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:35 Jakub ŠTĚPÁNEK Počítačová pracovna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů