Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1920-1ročník – 3. ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
307KLZ3 ZK 2
Zimní klauzurní zkouška 307ZKZ3 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty
Grafický design a fotografie 307GD3 ZK 2 2T 307GD4 ZK 2 2T
Katederní soustředění 307FS3 Z 2 2/D
Nová média a multimédia 1 307NOM1 ZK 2 2T
Nová média a 3D grafika 2
 
307NMG2 ZK 2 2T
Přednášky hostů 307HP5 Z 2 13S 307HP6 Z 2 13S
Příprava na praktickou SZZK
 
307PUS Z 1
Seminář bakalářské práce 307SB1 Z 4 2T 307SB2 Z 4 2T
Technická příprava na SZZK
 
307TPS Z 1
Výstavní projekt zimního semestru 307VP3 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 16 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dílny KF_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Ateliéry KFB_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 14
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 12 16
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30