Přednášky hostů 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307HP5 Z 2 13S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se s tématy, které nejsou obsažený v běžných učebních plánech a názory výrazných osobností oboru.

Forma studia

distančně

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Přednášky se konají každý týden buďto prostřednictvím platformy Zoom nebo jako podcast. Studenti každý týden obdrží mailem téma přednášky.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle pozvaných hostů.

Hodnoticí metody a kritéria

K získání zápočtu z Přednášek hostů musí všichni studenti (1) splnit požadovanou docházku - tolerovány jsou maximálně 2 absence za semestr; (2) odevzdat písemné hodnocení kurzu: v rozsahu min. 1 strany (1800 znaků): uveďte, které z přednášek tohoto semestru pro vás byly důležité, relevantní či zajímavé, které nikoli a proč, případně navrhněte, jaké hosty (typově i jmenovitě) byste v příštích semestrech uvítali. Hodnocení posílejte nejpozději do 31.12.2021 jako přílohu ve formátu pdf na e-mail stepanka.simlova@famu.cz.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů