Nová média a 3D grafika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NMG2 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Během kurzu jsou prezentovány ukázky současného umění vytvořeného prostřednictvím 3D editačních programů a výuka směřuje k osvojení technik, za pomocí kterých je možno dosáhnout podobných výsledků.

Forma studia

aktivní účast v hodinách

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Kurz seznamuje uchazeče s obecnými základy 3D grafiky v oblastech jako je tvorba statického a pohyblivého obrazu a realtime simulace v kontextu současného umění. Cílem kurzu je zvládnutí základních technik pro přípravu 3D grafiky (3D modely, materiály, textury, animace, render, programování). Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu (obraz, video, 3D tisk, simulace, virtuální realita apod.)

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.blender.org/

https://blenderartists.org/

https://www.blendernation.com/

https://www.blendswap.com/

https://www.blenderguru.com/

https://www.creativeshrimp.com/

https://cgcookie.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Důraz je kladen na docházku, aktivní účast v hodinách a splnění finálního úkolu.

Poznámka

HARMONOGRAM

01 Úvod a prezentace současného umění tvořeného za pomocí 3D editačních nástrojů.

02 Základy interface programu Blender.

03 Manipulace s 3D objekty.

04 Import a export stažitelných modelů a zdroje kde je možné modely stahovat.

05 Editace modelů.

06 Vytváření modelů.

07 Materiály, textury.

08-09 Světla a nastavení renderu.

10-11 Animace.

11-12 Příprava modelu pro 3D tisk.

12-13 Skenování reálných objektů a manipulace se skeny.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů