Nová média a 3D grafika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307NMG2 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Kurz seznamuje uchazeče s obecnými základy 3D grafiky v oblasti tvorby statického a pohyblivého obrazu. Cílem kurzu je zvládnutí základních a pokročilejších technik pro přípravu 3D grafiky (3D modely, materiály, textury, animace, render). Po absolvování kurzu by měl být uchazeč schopen samostatně produkovat 3D grafické podklady pro vlastní tvorbu.

Výsledky učení

Během kurzu jsou prezentovány základní a pokročilejší workflows k vytváření 3D scén primárně pomocí software Blender, doplňkově pak pomocí Substance painter, RizomUV a dalších. Výuka směřuje k základnímu seznámení se s prezentovanými workflows a interface software. Výsledkem kurzu je pak individuální vytvoření scény podle vlastního návrhu či reference, pomocí zvolené workflow či jejich kombinací.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

flippednormals https://www.youtube.com/c/FlippedNormals

blender guru https://www.youtube.com/c/BlenderGuruOfficial

blender secrets https://www.youtube.com/c/BlenderSecrets

Ian Hubert https://www.youtube.com/c/mrdodobird/videos

askNK www.youtube.com/c/askNK

Ducky 3D https://www.youtube.com/channel/UCuNhGhbemBkdflZ1FGJ0lUQ

CG Matter https://www.youtube.com/c/CGMatter

https://www.blendernation.com/

https://www.creativeshrimp.com/

https://cgcookie.com/

Hodnoticí metody a kritéria

Důraz je kladen na docházku, aktivní účast v hodinách a splnění finálního úkolu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů