Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KLZ3 zkouška 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu:

Klauzura je závěrečným hodnocením ročníku při které student předkládá všechna cvičení předmětů vytvořená v daném roce dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil.

Hlavní části klauzury je výstavní soubor, který může být předkládán ve stadiu před dokončením adjustace, ale v takové podobě, z které je zřetelný konečný tvar, v kterém bude předložen u bakalářské zkoušky. Je studentem obhajován.

Vzhledem k tomu, že klauzurní soubor může být následně předkládán k bakalářské zkoušce u klauzury se zvlášť nehodnotí, pouze se zde posuzuje splnění úkolu v rámci daného roku a tak úspěšným vykonáním klauzury možnost ročník uzavřít.

Výstavní soubor, pokud je studentem předložen, je hodnocen až u bakalářské zkoušky. Akceptování souboru v rámci klauzury nijak nepředjímá jeho hodnocení u bakalářské zkoušky, kde nemusí být nutně přijat!

Výsledky učení

Závěrečná zkouška ročníku, při které student předkládá klauzurní komisi výsledky své celoroční práce v rámci studia. Předkládá všechna cvičení předmětů dle RUP akademického roku. Hlavní částí je výstavní soubor, který student před komisí obhajuje. Klauzurní komise hodnotí výstavní soubor a rozhoduje o složení klauzurní zkoušky.

Předpoklady a další požadavky

uzavření všech cvičení

Literatura

Budou upřesněny vedoucím klauzur

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška na základě hodnocení komise složené z pedagogů Katedry fotografie.

Klauzurní zkoušku nelze opakovat!

Podmínkou pro hodnocení je odevzdání všech fotografií v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi při rozměru delší strany fotografie 250 mm.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů