Tisk studijního plánu

Studijní plán Fotografie CZ - bakalář-1920-1ročník – 2. ročník

Studijní obor: Fotografie
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška
 
307KLZ2 ZK 2
Zimní klauzurní zkouška 307ZKZ2 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinné předměty
Fotografie architektury
 
307FAR2 ZK 2 39S
Fotografie dokumentární 307DF1 ZK 2 26S 307DF2 ZK 2 26S
Fotografie ve studiu 307FVS1 ZK 2 26S 307FVS2 ZK 2 13S
Grafický design a fotografie 307GD1 ZK 2 2T 307GD2 ZK 2 2T
Katederní soustředění 307FS2 Z 2 2/D
Práce s počítači a digitální zobrazování 307PD3 ZK 2 26S
Přednášky hostů 307HP3 Z 2 13S 307HP4 Z 2 13S
Současná fotografie a umění 307FU1 ZK 4 2T 307FU2 ZK 4 2T
Techniky fotografie 307TFOT3 ZK 2 26S
Výstavní projekt zimního semestru 307VP2 ZK 4 2T
Výstavní projekt
 
307VYP2 ZK 3 13S
Minimální počet kreditů za semestr 22 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Metodologický seminář pro bakaláře
 
305SMS ZK 2 14S
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 2
Povinně volitelné předměty
Dílny KF_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů
Ateliéry KFB_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 20 kreditů
Sdílené předměty - Dějiny kultury_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Spektrum audiovize_1920_4K V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity
Sdílené předměty - Tělesná výchova_1920 V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 1 kredit
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Volitelné předměty Bc - pouze pro KF_1920
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 21
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30