Klauzurní zkouška 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307KLZ2 ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hynek ALT, Markéta KINTEROVÁ, Rudolf PREKOP, Martin STECKER, Štěpánka ŠIMLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Závěrečná zkouška ročníku, při které student předkládá klauzurní komisi výsledky své celoroční práce v rámci studia. Předkládá všechna cvičení předmětů dle RUP akademického roku. Hlavní částí je výstavní soubor, který student před komisí obhajuje. Klauzurní komise hodnotí výstavní soubor a rozhoduje o složení klauzurní zkoušky.

Forma studia

Ke klauzurní zkoušce v jarním termínu předkládá student všechna cvičení realizovaná v daném roce dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil.

Pokud student některá cvičení ze závažných důvodů nestihl dokončit předkládá u klauzurní zkoušky žádosti o odložení těchto předmětů a cvičení. Tyto žádosti musí být potvrzené pedagogem příslušného předmětu. Odložit lze maximálně dva předměty či jejich cvičení. Tyto odložená cvičení předkládá komisi v termínu zářijových klauzur.

Podmínkou udělení zápočtu je i odevzdání předepsaných cvičení v elektronické podobě, především pak výstavního souboru, ten je třeba také nahrát na webové stránky katedry fotografie.

Výstavní soubor je student povinen vystavit v definitivní podobě v určených prostorách v stanoveném termínu.

Předpoklady a další požadavky

uzavření všech cvičení

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Klauzurní zkouška je závěrečnou zkouškou ročníku při které student předkládá všechny práce vytvořené v daném roce. Hlavní části klauzurní zkoušky je výstavní soubor, je studentem obhajován a je hodnocen klauzurní komisí složenou z pedagogů Katedry fotografie.

Ke klauzurní zkoušce v jarním termínu předkládá student všechna cvičení realizovaná v daném roce dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil.

Pokud student některá cvičení ze závažných důvodů nestihl dokončit předkládá u klauzurní zkoušky žádosti o odložení těchto předmětů a cvičení. Tyto žádosti musí být potvrzené pedagogem příslušného předmětu. Odložit lze maximálně dva předměty či jejich cvičení. Tyto odložená cvičení předkládá komisi v termínu zářijových klauzur.

Podmínkou udělení zápočtu je i odevzdání předepsaných cvičení v elektronické podobě, především pak výstavního souboru, ten je třeba také nahrát na webové stránky katedry fotografie.

Výstavní soubor je student povinen vystavit v definitivní podobě v určených prostorách v stanoveném termínu.

jarní termín - řádný: červen - v předem vypsaných termínech

podzimní termín - při nesplnění části klauzurní zkoušky v řádném termínu: září- v předem vypsaných termínech

Doporučená nebo povinná literatura

Budou upřesněny vedoucím klauzur

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška na základě hodnocení komise složené z pedagogů Katedry fotografie.

Klauzurní zkoušku nelze opakovat!

Podmínkou pro hodnocení je odevzdání všech fotografií v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi při rozměru delší strany fotografie 250 mm.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů