Práce s počítači a digitální zobrazování 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PD3 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří PETERA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří PETERA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je zaměřen na pokročilou práci s digitálním obrazem tak, aby studenti byli schopni úspěšně komunikovat a spolupracovat s grafickým pre-pressovým studiem či s tiskárnou.

Forma studia

Hodnocení

Zápočet (ZS): udělený na základě vypracovaného cvičení a účasti minim. 75%

Zkouška (LS): zahrnuje následující tematické okruhy:

1.Správa barev (CIE 1931, CIE Lab, princip barvové správy, ICC profily, mapování gamutů)

2.Problematika kalibrace a profilace monitoru, tiskárny a skeneru

3.Aplikace barvové správy v AdobePhotoshopu

4.Charakteristika formátů PostScript a PDF, export do formátu PDF.

5.Charakteristika základních operací tiskového workflow.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Práce s počítači a digitální zobrazování 1, 2

Obsah kurzu

Popis předmětu:

V návaznosti na 1. ročník - předmět Práce s počítači a digitální zobrazování - budou studenti provádět pokročilé úpravy fotografií v AdobePhotoshopu. Zvláštní pozornost bude věnována problematice správy barev. Studenti sami provedou profilaci a kalibraci monitoru, tiskárny a skeneru. Získané ICC profily aplikují v AdobePhotoshopu a použijí je pro kontrolní náhled a kontrolní nátisk. S ohledem na event. spolupráci s grafickým pre-pressovým studiem či tiskárnou budou studenti seznámeni s hlavními zásadami tvorby PDF souborů a s tím souvisejícími pojmy.

Jméno přednášejícího: Ing. Jiří Petera

Kontakt: 603 761 747, peterajiri@seznam.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Digitální fotografie, Jan Ponec, Milič Jiráček: Univezita Palackého v Olomouci, 2002;

Color Manegemen Systém, Pavel Kočička: Grafie CZ,s.r.o., Praha 2003;

Správa barev, Bruce Fraser, Chris Murhy, Fred Bunting: Computer Press, Brno 2003;

PDF pro tisk, Petr Lozan, Jan Smékal, Kamil Třešňák; Grafie CZ,s.r.o, Praha 2007

Manuály- AdobePhotoshop.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení

Zápočet (ZS): udělený na základě vypracovaného cvičení a účasti minim. 75%

Zkouška (LS): zahrnuje následující tematické okruhy:

1.Správa barev (CIE 1931, CIE Lab, princip barvové správy, ICC profily, mapování gamutů)

2.Problematika kalibrace a profilace monitoru, tiskárny a skeneru

3.Aplikace barvové správy v AdobePhotoshopu

4.Charakteristika formátů PostScript a PDF, export do formátu PDF.

5.Charakteristika základních operací tiskového workflow.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů