Grafický design a fotografie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GD1 ZK 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jakub ŠTĚPÁNEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Grafický design na FAMU vnímám jako utilitární předmět, který však skýtá potenciál. Moje koncepce stojí na

dvojsemestrálním plánu, přičemž základem jsou přednášky/prezentace následované diskuzí a praktickým zadáním. V

prvních hodinách se seznámím s posluchači (dovednosti, znalosti, očekávání) a stručně projdu historii grafického

designu a typografie, poté bude následovat prezentace věnující se současnému designu v širších intencích –

představím studentům projekty studií, grafiků a umělců, které mě oslovují nejvíce a řici proč. Po těchto úvodních

hodinách nastavím praktické úkoly zaměřené na (sebe)prezentaci posluchačů jako tvorbu portfolia či webové

prezentace. S tím souvisí i základní osvojení si grafických softwarů (zejména InDesign) a možností na webu. Avšak

nejsem programátor a moje výuka v tomto směřuje na spolupráci; jakým způsobem pracovat s profesionálními grafiky

a kódery, co vyžadovat a očekávat od takové spolupráce. Po těchto hodinách se dostanu hlouběji do uplatnění

fotografie v současné grafické praxi a vice versa, k editorial designu a art–direkci. Tak, aby posluchači principiálně

porozuměli, že není nutné být typografem pro správný výběr písma, znali základní typografická pravidla pro kreativní

práci s písmem nebo základy polygrafické postprodukce ad..

V ideálním případě by posluchač měl skrze výuku a příklady získat specifickou představu o vizuálním/grafickém

charakteru budoucích projektů a schopnost tuto představu artikulovat či zvtárnit •

Forma studia

viz. obsah předmětu

Předpoklady a další požadavky

Hodnocení:

Zimní semestr: zápočet

Letní semestr: klasifikovaný zápočet

Základem hodnocení je původnost tvůrčího přístupu, schopnost sdělit výtvarný záměr a technická kvalita.

Obsah kurzu

Osvojení či prohloubení znalostí grafického softwaru (InDesign, Illustrator, Photoshop), spolu s ním rozšíření

praktických znalostí grafické práce, přehledu typografické klasifikace a řešení layoutu. Získání přehledu o tiskových

technologiích a jejich uplatnění. Od toho odvyslá předtisková příprava a příprava pro digitální publikování.

Výstup: Kompozit – vytvoření komplexního grafického obrazu, složeného z autorského fotomateriálu, originálního

layoutu a výtvarných elementů. Témata tohoto zadání jsou individuální a vychází z konzultací. Preferuji však

uplatnitelný tištěný výstup, ať už v návaznosti na ateliérový projekt posluchače, projekt kolegy/ně ze školy či jiné

konzultované téma. Výstupem může být publikace, foto-editoriál, leaflet či série plakátů. V každém případě bude

pozornost upřena na formální kvalitu a estetické zpracování. Součástí zadání je tematická rešerše, její analýza a

konzultace.

Doporučená nebo povinná literatura

Upřesní vyučující

Hodnoticí metody a kritéria

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 304
Tržiště -at.intermedia

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
ŠTĚPÁNEK J.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
distanční výuka
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–17:15 Jakub ŠTĚPÁNEK Tržiště -at.intermedia
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů