Fotografie ve studiu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FVS2 ZK 2 13S česky letní

Garant předmětu

Marcel STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marcel STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je technické, estetické ale i obsahové zvládnutí problematiky ateliérového zobrazování lidské anatomie a to jak z hlediska technického tak i z výtvarného. Úkol je rozdělen na část povinnou a volnou. Část povinná je realizována zimním semestru č.b. analogovým procesem negativ-pozitiv. U části volné (letní semestr) je technická forma provedení libovolná.

Forma studia

ZS - zápočet na základě odevzání technické části.

LS - Klasifikovaný zápočet udělený na základě ohodnocení odevzdaných cvičení: technická část plus volná část.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Fotografie ve studiu 1

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Obsahem předmětu je studiová práce se zábleskovým osvětlením (zvládnutí intenzity, poměru a modulace), práce se středoformátovou kamerou a práce s jedním nebo více modely.

Způsob studia:

  1. Část teoretická: Pomocí ukázek a výkladu proběhne seznámení studentů s problematikou lidské anatomie a jejího zobrazování.
  2. Část praktická: Ukázky ateliérového svícení, praktické exponometrie, práce s modelem a práce se středním formátem.

Práce na daném úkolu začíná vypracováním písemného zdůvodnění výběru a záměru spolu s určením anatomické typologie jedince - jedinců. Toto libreto je předpokladem k diskusi s vedoucím pedagogem o nejvhodnějším přístupu k dané problematice. Kontinuální konzultace během celého ZS a LS jsou naprostou nutností od prvních kontaktů až do fáze vytvoření makety a návrhů grafického a typografického řešení finální knihy.

Tvář a tělo

Výstup:

ZS: povinná část zadání ateliérové snímky těla na bílém pozadí, 8 kusů čb technických analogových fotografií formátu 30x40cm

LS: volná část zadání publikace s použitím portretu a lidské figury, technické provedení libovolné, rozsah cca 15 dvoustran (25-30 fotografií)

Úkoly: (cvičení 2P1)

Jméno vedoucího: Mgr. doc. Rudo Prekop

Kontakt: rudoprekop@hotmail.com

Doporučená nebo povinná literatura

prof. MUDr. Zrzavý Josef : Anatomie pro výtvarníky

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet udělený na základě ohodnocení odevzdaných cvičení. Hodnotí se jak originalita tvůrčího vkladu, tak technická kvalita zpracování i dodržení zadání.

Předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na min. 60% přednášek a účast na povinných společných konzultacích stanovených při zahájení výuky předmětu a odevzdání dohodnutých fotografií také v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)

17:20–18:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů