Fotografie ve studiu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FVS2 ZK 2 13 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je technické, estetické ale i obsahové zvládnutí problematiky ateliérového zobrazování lidské anatomie a to jak z hlediska technického tak i z výtvarného. Úkol je rozdělen na část povinnou a volnou. Část povinná je realizována zimním semestru č.b. analogovým procesem negativ-pozitiv. U části volné (letní semestr) je technická forma provedení libovolná.

Forma studia

ZS - zápočet na základě odevzání technické části.

LS - Klasifikovaný zápočet udělený na základě ohodnocení odevzdaných cvičení: technická část plus volná část.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Fotografie ve studiu 1

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Obsahem předmětu je studiová práce se zábleskovým osvětlením (zvládnutí intenzity, poměru a modulace), práce se středoformátovou kamerou a práce s jedním nebo více modely.

Způsob studia:

  1. Část teoretická: Pomocí ukázek a výkladu proběhne seznámení studentů s problematikou lidské anatomie a jejího zobrazování.
  2. Část praktická: Ukázky ateliérového svícení, praktické exponometrie, práce s modelem a práce se středním formátem.

Práce na daném úkolu začíná vypracováním písemného zdůvodnění výběru a záměru spolu s určením anatomické typologie jedince - jedinců. Toto libreto je předpokladem k diskusi s vedoucím pedagogem o nejvhodnějším přístupu k dané problematice. Kontinuální konzultace během celého ZS a LS jsou naprostou nutností od prvních kontaktů až do fáze vytvoření makety a návrhů grafického a typografického řešení finální knihy.

Tvář a tělo

Výstup:

ZS: povinná část zadání ateliérové snímky těla na bílém pozadí, 8 kusů čb technických analogových fotografií formátu 30x40cm

LS: volná část zadání publikace s použitím portretu a lidské figury, technické provedení libovolné, rozsah cca 15 dvoustran (25-30 fotografií)

Úkoly: (cvičení 2P1)

Jméno vedoucího: Mgr. doc. Rudo Prekop

Kontakt: rudoprekop@hotmail.com

Doporučená nebo povinná literatura

prof. MUDr. Zrzavý Josef : Anatomie pro výtvarníky

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Klasifikovaný zápočet udělený na základě ohodnocení odevzdaných cvičení. Hodnotí se jak originalita tvůrčího vkladu, tak technická kvalita zpracování i dodržení zadání.

Předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na min. 60% přednášek a účast na povinných společných konzultacích stanovených při zahájení výuky předmětu a odevzdání dohodnutých fotografií také v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů