Současná fotografie a umění 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FU2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Tomáš DVOŘÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef LEDVINA, Tereza STEJSKALOVÁ

Obsah

(12/02) Roztomilé obrázky v galerii a na sociálních sítích

Simon May: The Power of Cute, Princeton University Press 2019.

(19/02) Naši mikrobí kamarád? / Nelidští aktéři, antropomorfizace a limity empatie

Jakob Johann von Uexküll: Preface (From: A Stroll Through the Worlds of Animals and Men [1934]), In: Donald Favareau (ed.) Essential Readings in Biosemiotics – Anthology and Commentary, Springer Netherlands 2009, s. 90-114.

(26/02) seminář

(04/03) DEEPFAKE!!!: Od epistemické bdělostí k paranoie

Andrew McKenzie-McHarg: Experts versus eyewitnesses. Or, how did conspiracy theories come to rely on images?, Word & image. 35(2):141-158, 2019.

(11/03) “Game of Identities”: Autoportrét, profilovka a “autentická tvůrčí výpověď”

Amelia Jones: The 'Eternal Return': Self-Portrait Photography as a Technology of Embodiment, Signs, Vol. 27, No. 4 (Summer, 2002), pp. 947-978.

(18/03) seminář

(25/03) Znovuzakouzlování světa: kontexty magie v současném umění (Noemi Purkrábková)

Isabelle Stengers: Reclaiming Animism, e-flux journal #36, červenec 2012, dostupné online: https://www.e-flux.com/journal/36/61245/reclaiming-animism/

(01/04) Velikonoce – výuka se nekoná

(08/04) „Neviditelné obrazy“: více-než-lidská časovost a postpercepční režim digitálních médií (Noemi Purkábková)

Shane Denson: Dividuated Images, Coils of the Serpent 5 (2020), s. 153-62, dostupné online: https://shanedenson.com/articles/Denson_Dividuated-Images.pdf

(15/04) seminář

(22/04) Environmentálni krize, neoruralistická hnutí a možnosti “Současné krajinářská fotografie”

Henri Lefebvre: Perspectives on Rural Sociology, in: Myvillages (ed.), The Rural, The MIT Press 2019, s. 22-26.

(29/04) “The Power of the Good Joke” / Umění jako vtip a vtip jako umění

Louis Kaplan: Photography and Humour, London: Reaktion Books Ltd, 2017.

Výsledky učení

Kurz představí rámcová témata spojující médium fotografie se současným uměním v návaznosti na přednášku Teorie a historie fotografie, kurz Dějin české fotografie a Seminář vystavování a kurátorství.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Simon May: The Power of Cute, Princeton University Press 2019.

Jakob Johann von Uexküll: Preface (From: A Stroll Through the Worlds of Animals and Men [1934]), In: Donald Favareau (ed.) Essential Readings in Biosemiotics – Anthology and Commentary, Springer Netherlands 2009, s. 90-114.Andrew McKenzie-McHarg: Experts versus eyewitnesses. Or, how did conspiracy theories come to rely on images?, Word & image. 35(2):141-158, 2019.

Amelia Jones: The 'Eternal Return': Self-Portrait Photography as a Technology of Embodiment, Signs, Vol. 27, No. 4 (Summer, 2002), pp. 947-978.

Isabelle Stengers: Reclaiming Animism, e-flux journal #36, červenec 2012, dostupné online: https://www.e-flux.com/journal/36/61245/reclaiming-animism/

Shane Denson: Dividuated Images, Coils of the Serpent 5 (2020), s. 153-62, dostupné online: https://shanedenson.com/articles/Denson_Dividuated-Images.pdf

Henri Lefebvre: Perspectives on Rural Sociology, in: Myvillages (ed.), The Rural, The MIT Press 2019, s. 22-26.

Louis Kaplan: Photography and Humour, London: Reaktion Books Ltd, 2017.

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky:

Aktivní účast v diskusi (příprava 2-3 otázek pro diskusi) a příprava na seminář četbou zadaných textů. Během kurzu je nutné odevzdat písemnou práci.

Písemná práce musí být o minimálním rozsahu 7000 znaků včetně mezer. Zvolte si téma či problém, které vás zajímá (a řešili jsme ho během semináře). Text by měl být obhajobou vašeho postoje k tématu, měl by využívat primární či sekundární zdroje, s nimiž budete polemizovat, či které použijete k podpoře svých tvrzení. Texty posílejte na pledvina@gmail.com. Zkouška bude mít podobu diskuse nad odevzdaným textem.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů