Grafický design a fotografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307GD4 zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

•Aplikace vizuálních prvků na všechny části nosiče (obal, booklet, samotné médium)

•Hledání vhodného vizuálního jazyka pro vyjádření obsahu

•Rytmizace tiskoviny, gradace, výtvarný akcent

•Nastavení layoutu

•Sazba textů

•Možnosti řešení bookletu, typy vazeb a skládání

•Storytelling

•Kombinace práce s programy InDesign, Illustrator, Photoshop a Acrobat

Výsledky učení

Seminář Grafický design a fotografie 4 se i nadále snaží prohlubovat předchozí nabyté zkušenosti a dovednosti z této výtvarné činnosti. Datový nosič a jeho obal může v současném světě reprezentovat zástupný artefakt pro tvůrčí disciplíny, jejichž výstupy nemají často fyzickou podobu. Vzhledem k umělecky orientovanému programu studia toto médium poukazuje na jeden z dalších způsobů vlastní prezentace, nebo distribuce uměleckého díla. Vhodnou volbou vizuálních prvků použitých na obalu a přiloženém bookletu se mohou studenti naučit představit kontext obsahu, jež médium ukrývá.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování semináře Grafický design a fotografie 3

Literatura

Technika:

ANTON, Kelly Kordes, CRUISE, John, eds. Adobe InDesign CC: Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, Brno, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

BERAN, Vladimír, ed. Aktualizovaný typografický manuál. Osmé vydání. Praha: Kafka design, 2012. ISBN 978-80-260-7606-3

SAMARA, Timothy. Grafický design: Základní pravidla a způsoby jejich porušování. Praha: Slovart, 2016 (2. doplněné vydání). ISBN 978-80-7529-046-5

Inspirace:

BAUR, Ruedi, BOOM, Irma, GOGGIN, James, eds. Area 2. London, New York: Phaidon Press, 2008. ISBN 978-0-7148-4855-6

BEEKE, Anthon, BELL, Nick, CATO, Ken, eds. Area. London, New York: Phaidon Press, 2003. ISBN 978-0-7148-4325-4

BROUSIL, Tomáš, DOČEKALOVÁ, Petra, eds. Typo 9010: Czech Digitized Typeface 1990–2010. Praha: BiggBoss, 2015. ISBN 978-80-906019-5-6

TWOPOINTS.NET, ed. Pretty Ugly: Visual Rebellion in Design. Berlin: Gestalten, 2012. ISBN 978-3-89955-423-6

BOSÁK, Petr, JANSA, Robert, eds. Proto: Grafický design a současné umění. Praha: tranzit.cz, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013. ISBN 978-80-87259-22-1, ISBN 978-80-86863-60-3, ISBN 978-80-905691-0-2

SELBY, Aimee, ed. Art and Text. London: Black Dog Publishing, 2009.

ISBN 978-1-906155-65-0

Weby:

fontsinuse.com

trendlist.org

typographicposters.com

picto.cz

mindsparklemag.com

crapisgood.com

posterzine.com

superpaper.de

Historie:

AYNSLEY, Jeremy. A Century of Graphic Design. New York: Barron’s Educational Series, 2001. ISBN 0-7641-5324-2

HOLLIS, Richard. Graphic Design: A Concise History. London: Thames & Hudson, 2014.

ISBN 978-0-500-20347-7

Hodnoticí metody a kritéria

Zimní semestr – klasifikovaný zápočet

Letní semestr – zkouška

Předmětem hodnocení je odevzdání finálního souboru, makety, či fotodokumentace realizovaného projektu. Hodnotí se výtvarná invence, ale i technické zpracování dokumentu.

Předpokladem pro udělení zápočtu je pravidelná účast na semináři.

Poznámka

Výstup: Obal a booklet datového nosiče

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů