Forma a obsah výtvarného díla 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FV1 zkouška 2 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Jméno přednášejícího: Štěpánka Šimlová

Kontakt: stepanka.simlova@famu.cz

Popis předmětu:

Předmět poskytuje teoretický i technický základ pro tvorbu tiskovin menšího rozsahu.

V teoretické rovině ve věnuje historickému a estetickému základu latinkového písma, vývoji grafického designu v souvislosti s dobovými styly a myšlenkovými proudy a s vývojem polygrafie. Informuje rovněž o současných trendech grafického designu.

V praktické části vytváří technický základ pro návrh a sazbu jednoduchých tiskovin v programu InDesign. Vytváří pracovní systém s programem Adobe Illustrator a Adobe Photoshop. Zahrnuje orientaci v písmových řezech, sazbu a zlom jednostránkových dokumentů, pravidla hladké sazby přípravu digitálního tisku.

Úkoly: (cvičení 2P8)

Zimní semestr:

novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk,

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF.

Letní semestr:

plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo

booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120)

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2)

Výsledky učení

Vlastní řešení návrhu a sazby jednoduchých dokumentů, s důrazen na vztah mezi fotografickým obrazem, písmem a grafickým znakem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

nejsou

Hodnoticí metody a kritéria

Úkoly: (cvičení 2P8)

Zimní semestr:

novoročenka KFO 2005, formát 210x100, oboustranný tisk,

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně. Jedna práce vybraná komisí katedry bude realizována vhodnou polygrafickou technikou pro prezentaci KF.

Letní semestr:

plakát pro výstavu fotografií formát A2, nebo

booklet pro CD (120x120 mm), 8 stran + zadní strana (142x120)

Požadavky na výstup:

Náhledový tisk na inkoustové nebo laserové tiskárně, formát A 4 (1), A 3 (2)

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů