Práce s počítači a digitální zobrazování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PD1 zkouška 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu:

V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

Dále pak budou studentům objasněny základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

V praktické části, která bude prolínat části teoretické, bude pozornost soustředěna na editaci fotografií v aplikaci Adobe Photoshop. Studenti budou upravovat fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní (dle aktuálních cvičení zadaných Doc. Steckerem).

Pozornost bude věnována také základním principům správa barev a aplikaci ICC profilů v Adobe Photoshopu při kontrolním náhledu a při tisku.

Jméno přednášejícího:Mgr. Vladan Krumpl

Kontakt: 603 512 931 email: krumplv@seznam.cz

Výsledky učení

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o digitálním bitmapovém obrazu v celé šíři digitálního obrazového workflow - jeho pořízení, editaci a finalizaci. Výuka je vedena jak teoreticky, tak i prakticky.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

Digitální fotografie, Jan Ponec, Milič Jiráček: Univezita Palackého v Olomouci, 2002;

Color Manegemen Systém, Pavel Kočička: Grafie CZ,s.r.o., Praha 2003;

Správa barev, Bruce Fraser, Chris Murhy, Fred Bunting: Computer Press, Brno 2003;

Manuals - Adobe Photoshop CC;

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška se skládá z vypracování zadaného cvičení v Adobe Photoshopu a ústní části, v níž student prokáže teoretické znalosti. V závěrečném hodnocení je zohledněna průběžná účast a aktivita ve výuce.

Webová stránka předmětu

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů