Práce s počítači a digitální zobrazování 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PD1 ZK 2 26S česky zimní

Garant předmětu

Vladan KRUMPL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladan KRUMPL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o digitálním bitmapovém obrazu v celé šíři digitálního obrazového workflow - jeho pořízení, editaci a finalizaci. Výuka je vedena jak teoreticky, tak i prakticky.

Forma studia

V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

Dále pak budou studentům objasněny základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

V praktické části, která bude prolínat části teoretické, bude pozornost soustředěna na editaci fotografií v aplikaci AdobePhotoshop. Studenti budou upravovat fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní (dle aktuálních cvičení zadaných Mgr. Steckerem).

Pozornost bude věnována i základním principům správa barev a aplikaci ICC profilů v AdobePhotoshopu kontrolním náhledu a při tisku.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Popis předmětu:

V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

Dále pak budou studentům objasněny základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

V praktické části, která bude prolínat části teoretické, bude pozornost soustředěna na editaci fotografií v aplikaci AdobePhotoshop. Studenti budou upravovat fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní (dle aktuálních cvičení zadaných Mgr. Steckerem).

Pozornost bude věnována i základním principům správa barev a aplikaci ICC profilů v AdobePhotoshopu kontrolním náhledu a při tisku.

Jméno přednášejícího: Ing. Jiří Petera

Kontakt: 603 761 747, peterajiri@seznam.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Digitální fotografie, Jan Ponec, Milič Jiráček: Univezita Palackého v Olomouci, 2002;

Color Manegemen Systém, Pavel Kočička: Grafie CZ,s.r.o., Praha 2003;

Správa barev, Bruce Fraser, Chris Murhy, Fred Bunting: Computer Press, Brno 2003;

Manuals - Adobe Photoshop CS;

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška se skládá z vypracování zadaného cvičení v AdobePhotoshopu a ústní části, v níž student prokáže teoretické znalosti. V závěrečném hodnocení je zohledněna průběžná účast a aktivita ve výuce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TR 131
PC učebna KF

(Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12))
KRUMPL V.
17:20–18:55
(přednášková par. 1)
distanční výuka
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:20–18:55 Vladan KRUMPL PC učebna KF
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
distanční výuka přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů