Práce s počítači a digitální zobrazování 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PD1 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o digitálním bitmapovém obrazu v celé šíři digitálního obrazového workflow - jeho pořízení, editaci a finalizaci. Výuka je vedena jak teoreticky, tak i prakticky.

Forma studia

Kontaktní výuka zaměřená na získání praktických dovedností při digitální postprocesu obrazových dat

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Popis předmětu:

V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

Dále pak budou studentům objasněny základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

V praktické části, která bude prolínat části teoretické, bude pozornost soustředěna na editaci fotografií v aplikaci Adobe Photoshop. Studenti budou upravovat fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní (dle aktuálních cvičení zadaných Doc. Steckerem).

Pozornost bude věnována také základním principům správa barev a aplikaci ICC profilů v Adobe Photoshopu při kontrolním náhledu a při tisku.

Jméno přednášejícího:Mgr. Vladan Krumpl

Kontakt: 603 512 931 email: krumplv@seznam.cz

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

Digitální fotografie, Jan Ponec, Milič Jiráček: Univezita Palackého v Olomouci, 2002;

Color Manegemen Systém, Pavel Kočička: Grafie CZ,s.r.o., Praha 2003;

Správa barev, Bruce Fraser, Chris Murhy, Fred Bunting: Computer Press, Brno 2003;

Manuals - Adobe Photoshop CC;

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška se skládá z vypracování zadaného cvičení v Adobe Photoshopu a ústní části, v níž student prokáže teoretické znalosti. V závěrečném hodnocení je zohledněna průběžná účast a aktivita ve výuce.

Webová stránka předmětu

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů