Zimní klauzurní zkouška 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307ZKZ1 zkouška 2 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Popis předmětu:

Klauzurní zkouška je závěrečnou zkouškou zimního semestru při které student předkládá všechny práce vytvořené v daném semestru. Hlavní části klauzury je výstavní soubor, je studentem obhajován a je hodnocen klauzurní komisí složenou z pedagogů katedry fotografie a externistů.

Ke klauzurní zkoušce student předkládá všechna cvičení realizovaná v zimní semestru dle RUP a práce realizované v dílnách na které se přihlásil.

Do klauzurní zkoušky musí studenti splnit všechna cvičení!

Podmínkou udělení zápočtu je i odevzdání předepsaných cvičení v elektronické podobě, především pak výstavního souboru.

Výstavní soubor je student povinen vystavit v definitivní podobě v určených prostorách v dohodnutém termínu.

Výsledky učení

Závěrečná zkouška zimního semestru, při které student předkládá klauzurní komisi výsledky své práce za zimního semestru. Předkládá všechna cvičení předmětů dle RUP zimního semstru akademického roku. Hlavní částí je výstavní soubor, který student před komisí obhajuje. Klauzurní komise hodnotí výstavní soubor a rozhoduje o složení klauzurní zkoušky.

Předpoklady a další požadavky

uzavření všech cvičení

Literatura

Bude specifikována vedoucím ateliéru

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška na základě hodnocení komise složené z pedagogů Katedry fotografie a externistů.

Klauzurní zkoušku nelze opakovat!

Podmínkou pro hodnocení je odevzdání všech fotografií v digitální podobě ve formátu TIF v rozlišení 300 dpi při rozměru delší strany fotografie 250 mm.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů