Fotografie krajiny 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FKR2 ZK 2 39 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je získat zkušenosti v oblasti krajinářské fotografie. Na rozdíl od zimního semestru, kdy byla práce spíše individuální, budeme nyní řešit výuku několikadenními výjezdy do určité krajinné lokality. Studenti se v hodinách teorie předem seznámí s vybranou lokalitou, její historií a geologickou odlišností. Studiem fotografií autorů, kteří se touto lokalitou zabývali studenti získají teoretický základ pro svojí následnou práci. Praktické soustředění bude probíhat v období předjaří. Lokalita bude zvolena do konce února.

Forma studia

Studenti budou seznámeni s možným řešením a přípravou na fotografické zpracování zadané lokality a to intenzivní teoretickou přípravou a samotnou realizací na soustředění. Zabývat se budeme nejen teoretickou přípravou, ale i technologickými postupy jak komplikovanější situace. Jedná se použití polarizačních filtrů, centrfiltrů a různých dělených filtrů. Možnosti využít robotické hlavy pro pořízení panoramatických snímků a podobně. Vítána je i možnost individuálního dokončení projektu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Fotografie krajiny 2

  1. volba lokality na základě stručné prezentace a diskuze.
  2. seznámení se se zvolenou lokalitou, pomocí fotografií, filmu, textů a mapy. Zvolení tématického vymezení okruhu, či specifikace zájmu jednotlivých studentů pro zpracování dané lokality. Výběr vhodné technologie, která by nejvíce vyhovovala zvolené koncepci.
  3. výjezd do zvolené lokality a ubytování (4 noci). Přesný harmonogram soustředění bude včas rozeslán.
  4. Cílená práce v lokalitě, rozdělení do tvůrčích skupin a maximální ekonomické využití techniky, materiálu a dopravy. Vytvoření zvláštní skupiny pro mokrý kolodiový proces.
  5. vyhodnocení snímků a vytvoření prezentačních souborů pro výstavu.

Odevzdává se:

Ucelený soubor minimálně 8 fotografií, které charakterizují danou lokalitu pod zorným úhlem pohledu jednotlivých studentů, který byl předem schválen v bodě 2. Formát negativu u černobílé fotografie minimálně středoformát nebo větší. U barevné fotografie barevný negativ, inverze popřípadě po dohodě digitální fotoaparát.

Výstupem je buď 8 černobílých fotografií 30 x 40 cm na barytové podložce, nebo 8 barevných tisků formátu A3, nebo jiné formáty, např. polaroidy, diapozitivy, kyanotypie, ferrotypie nebo jiné techniky, předem konzultované v bodě 2.

Doporučená nebo povinná literatura

Literature:

Lutterer, Ivan: Panoramatické fotografie, Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2004

Prokůpek, Bohumír: Národní park Podyjí, Asco, Praha 2012

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Reich, Jan: Dům v krajině, Galerie Nový Svět, Praha 2007

Spurný, Miloš: Moravské krajiny Miloše Spurného, Nadace Veronica a Ulita, Brno 1994

Spurný, Miloš: Sbohem, staré řeky, FOTEP, Brno 2007

Sudek, Josef: O sobě, Torst, Praha 2001

Sudek, Josef: Smutná krajina, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 1999

Aumont, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění, Praha 2005

kolektiv autorů Neregulováno: Prales ve fotografii, Moravská galerie v Brně, Brno 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoticí metody a kritéria:

účast 80% z celkového počtu hodin

U fotografií se hodnotí: správné dodržení zadání, úroveň technického zpracování.

Součástí zkoušky je odevzdání všech požadovaných fotografií a závěrečný pohovor

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů