Fotografie krajiny 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FKR2 ZK 2 39S česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem tohoto předmětu je získat zkušenosti v oblasti krajinářské fotografie. Na rozdíl od zimního semestru, kdy byla práce spíše individuální, budeme nyní řešit výuku několikadenními výjezdy do určité krajinné lokality. Studenti se v hodinách teorie předem seznámí s vybranou lokalitou, její historií a geologickou odlišností. Studiem fotografií autorů, kteří se touto lokalitou zabývali studenti získají teoretický základ pro svojí následnou práci. Praktické soustředění bude probíhat v období předjaří. Lokalita bude zvolena do konce února.

Forma studia

Studenti budou seznámeni s možným řešením a přípravou na fotografické zpracování zadané lokality a to intenzivní teoretickou přípravou a samotnou realizací na soustředění. Zabývat se budeme nejen teoretickou přípravou, ale i technologickými postupy jak komplikovanější situace. Jedná se použití polarizačních filtrů, centrfiltrů a různých dělených filtrů. Možnosti využít robotické hlavy pro pořízení panoramatických snímků a podobně. Vítána je i možnost individuálního dokončení projektu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

  1. volba lokality na základě stručné prezentace.
  2. seznámení se se zvolenou lokalitou, pomocí fotografií, filmu, textů a mapy. Zvolení tématického vymezení pohledu, či specifikace zájmu jednotlivých studentů pro zpracování dané lokality.
  3. výjezd do lokality Berounsko formou několikadenních výjezdů. Přesný harmonogram soustředění bude včas rozeslán.
  4. případné další již samostatné výjezdy do lokality, průběžné konzultace
  5. vyhodnocení snímků a vytvoření prezentačních souborů pro výstavu ve Výstavní síni Jiřího Jeníčka v Berouně.

Odevzdává se:

Ucelený soubor minimálně 8 fotografií, které charakterizují danou lokalitu pod zorným úhlem pohledu jednotlivých studentů, který byl předem schválen v bodě 2. Formát negativu u černobílé fotografie minimálně středoformát nebo větší. U barevné fotografie barevný negativ popřípadě po dohodě digitální fotoaparát.

Výstupem je buď 8 černobílých fotografií 30 x 40 cm na barytové podložce, nebo 8 barevných tisků formátu A3, nebo jiné formáty, např. polaroidy, diapozitivy, kyanotypie, ferrotypie nebo jiné techniky, předem konzultované v bodě 2.

Doporučená nebo povinná literatura

Literature:

Lutterer, Ivan: Panoramatické fotografie, Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2004

Prokůpek, Bohumír: Národní park Podyjí, Asco, Praha 2012

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Reich, Jan: Dům v krajině, Galerie Nový Svět, Praha 2007

Spurný, Miloš: Moravské krajiny Miloše Spurného, Nadace Veronica a Ulita, Brno 1994

Spurný, Miloš: Sbohem, staré řeky, FOTEP, Brno 2007

Sudek, Josef: O sobě, Torst, Praha 2001

Sudek, Josef: Smutná krajina, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 1999

Aumont, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění, Praha 2005

kolektiv autorů Neregulováno: Prales ve fotografii, Moravská galerie v Brně, Brno 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoticí metody a kritéria:

účast 80% z celkového počtu hodin

U fotografií se hodnotí: správné dodržení zadání, úroveň technického zpracování.

Součástí zkoušky je odevzdání všech požadovaných fotografií a závěrečný pohovor

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 113
Ateliér A KF

(Lažanský palác)

09:50–11:25
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:50–11:25 Ateliér A KF
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů