Fotografie krajiny 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307FKR2 zkouška 2 39 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 31 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Obsah

Fotografie krajiny 2

  1. volba lokality na základě stručné prezentace a diskuze.
  2. seznámení se se zvolenou lokalitou, pomocí fotografií, filmu, textů a mapy. Zvolení tématického vymezení okruhu, či specifikace zájmu jednotlivých studentů pro zpracování dané lokality. Výběr vhodné technologie, která by nejvíce vyhovovala zvolené koncepci.
  3. výjezd do zvolené lokality a ubytování (4 noci). Přesný harmonogram soustředění bude včas rozeslán.
  4. Cílená práce v lokalitě, rozdělení do tvůrčích skupin a maximální ekonomické využití techniky, materiálu a dopravy. Vytvoření zvláštní skupiny pro mokrý kolodiový proces.
  5. vyhodnocení snímků a vytvoření prezentačních souborů pro výstavu.

Odevzdává se:

Ucelený soubor minimálně 8 fotografií, které charakterizují danou lokalitu pod zorným úhlem pohledu jednotlivých studentů, který byl předem schválen v bodě 2. Formát negativu u černobílé fotografie minimálně středoformát nebo větší. U barevné fotografie barevný negativ, inverze popřípadě po dohodě digitální fotoaparát.

Výstupem je buď 8 černobílých fotografií 30 x 40 cm na barytové podložce, nebo 8 barevných tisků formátu A3, nebo jiné formáty, např. polaroidy, diapozitivy, kyanotypie, ferrotypie nebo jiné techniky, předem konzultované v bodě 2.

Výsledky učení

Cílem tohoto předmětu je získat zkušenosti v oblasti krajinářské fotografie. Na rozdíl od zimního semestru, kdy byla práce spíše individuální, budeme nyní řešit výuku několikadenními výjezdy do určité krajinné lokality. Studenti se v hodinách teorie předem seznámí s vybranou lokalitou, její historií a geologickou odlišností. Studiem fotografií autorů, kteří se touto lokalitou zabývali studenti získají teoretický základ pro svojí následnou práci. Praktické soustředění bude probíhat v období předjaří. Lokalita bude zvolena do konce února.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Literature:

Lutterer, Ivan: Panoramatické fotografie, Studio JB, Lomnice nad Popelkou 2004

Prokůpek, Bohumír: Národní park Podyjí, Asco, Praha 2012

Ptáček, Josef: Země krásná, Knižní klub, 2009

Reich, Jan: Bohemia, Galerie Nový Svět, Praha 2005

Reich, Jan: Dům v krajině, Galerie Nový Svět, Praha 2007

Spurný, Miloš: Moravské krajiny Miloše Spurného, Nadace Veronica a Ulita, Brno 1994

Spurný, Miloš: Sbohem, staré řeky, FOTEP, Brno 2007

Sudek, Josef: O sobě, Torst, Praha 2001

Sudek, Josef: Smutná krajina, Galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 1999

Aumont, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění, Praha 2005

kolektiv autorů Neregulováno: Prales ve fotografii, Moravská galerie v Brně, Brno 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnoticí metody a kritéria:

účast 80% z celkového počtu hodin

U fotografií se hodnotí: správné dodržení zadání, úroveň technického zpracování.

Součástí zkoušky je odevzdání všech požadovaných fotografií a závěrečný pohovor

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů