Práce s počítači a digitální zobrazování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PD2 ZK 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se základními zákonitostmi fotografického zobrazování při zachycení prostoru a jeho reprodukci a interpretaci do plochy fotografie. Předmět je zaměřen nejen na práci se světlem, s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou, ale i na způsoby uvažování o fotografii.

Forma studia

Zkouška: ZS - udělená na základě ohodnocení odevzdaných úkolů, na nichž se hodnotí jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování

Předpoklady a další požadavky

Hodnocení:

Zkouška: ZS - udělená na základě ohodnocení odevzdaných úkolů, na nichž se hodnotí jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 60% přednášek a účast s předložením fotografií na povinných společných konzultacích stanovených při zahájení výuky předmětu.

Obsah kurzu

V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

Dále pak budou studentům objasněny základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

V praktické části, která bude prolínat části teoretické, bude pozornost soustředěna na editaci fotografií v aplikaci AdobePhotoshop. Studenti budou upravovat fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní (dle aktuálních cvičení zadaných Mgr. Steckerem).

Pozornost bude věnována i základním principům správa barev a aplikaci ICC profilů v AdobePhotoshopu kontrolním náhledu a při tisku.

Doporučená nebo povinná literatura

Aumont, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění, Praha 2005

Sudek, Josef: O sobě, Torst, Praha 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška: ZS - udělená na základě ohodnocení odevzdaných úkolů, na nichž se hodnotí jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 60% přednášek a účast s předložením fotografií na povinných společných konzultacích stanovených při zahájení výuky předmětu.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů