Práce s počítači a digitální zobrazování 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307PD2 zkouška 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V úvodu teoretické části budou studenti seznámeni se základními pojmy z oblasti digit. fotografie - se způsoby definování barev (barevné modely), s metodami komprimace obrazových dat a se základními obrazovými (bitmapovými) grafickými formáty.

Dále pak budou studentům objasněny základní funkce a principy periferních zařízení používaných při tvorbě a finalizaci digitálních obrazů.

V praktické části, která bude prolínat části teoretické, bude pozornost soustředěna na editaci fotografií v aplikaci AdobePhotoshop. Studenti budou upravovat fotografie jednak podle okruhů dodaných cvičení, jednak své vlastní (dle aktuálních cvičení zadaných Mgr. Steckerem).

Pozornost bude věnována i základním principům správa barev a aplikaci ICC profilů v AdobePhotoshopu kontrolním náhledu a při tisku.

Výsledky učení

Seznámení se základními zákonitostmi fotografického zobrazování při zachycení prostoru a jeho reprodukci a interpretaci do plochy fotografie. Předmět je zaměřen nejen na práci se světlem, s obrazovou ostrostí, výřezem a skladbou, ale i na způsoby uvažování o fotografii.

Předpoklady a další požadavky

Hodnocení:

Zkouška: ZS - udělená na základě ohodnocení odevzdaných úkolů, na nichž se hodnotí jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 60% přednášek a účast s předložením fotografií na povinných společných konzultacích stanovených při zahájení výuky předmětu.

Literatura

Aumont, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění, Praha 2005

Sudek, Josef: O sobě, Torst, Praha 2001

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení:

Zkouška: ZS - udělená na základě ohodnocení odevzdaných úkolů, na nichž se hodnotí jak přesné dodržení zadání, tak kvalita zpracování.

Účast: předpokladem pro hodnocení studenta je povinná účast na 60% přednášek a účast s předložením fotografií na povinných společných konzultacích stanovených při zahájení výuky předmětu.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů