Moduly KF

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
307MAFC Art for Climate
 
česky Z 2 36S Předmět není vypsán
307MMEET Ateliérová výstava Jackpot v Meetfactory
 
česky Z 2 50S Předmět není vypsán
307MCBWF Barevný a černobílý fotogram
 
anglicky, česky Z 2 50S Předmět není vypsán
307MBPBT Breda Photo – Best time, worst time
 
anglicky, česky Z 2 8S Předmět není vypsán
307MCGA Computer Games and Art
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
307MCI Cultural Identity - Author's Book
 
anglicky Z 2 25S Předmět není vypsán
307MFMJ Displacing - společná tvorba festivalového projektu s Musrara Jerusalém
 
anglicky, česky Z 3 100S Předmět není vypsán
307MDFS Dokumentární fotografie a sociologie
 
česky Z 2 36S Předmět není vypsán
307MFIUD Fotografická interpretace uměleckého díla anglicky, česky Z 3 20CS
307MFHKF Fotografie a její historický kontext - Ferrotypie v exteriéru
 
česky Z 2 45S Předmět není vypsán
307MFG Fotogram
 
anglicky, česky Z 3 50S Předmět není vypsán
307MHRFC Historie, smysl a poslání NCSU
 
anglicky, česky Z 1 Předmět není vypsán
307MIFG Imaginativní foto - hosté
 
česky Z 2 50S Předmět není vypsán
307MAIV Imaginativní foto - výstavy
 
česky Z 2 Předmět není vypsán
307MIAI1 Intuition as Instrument 1
 
anglicky Z 2 4/D Předmět není vypsán
307MIAI2 Intuition as Instrument 2
 
anglicky Z 2 4/D Předmět není vypsán
307MKVJ Knihvazba
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
307MKVA Knižní vazba
 
anglicky, česky Z 1 1/D Předmět není vypsán
307MLHV Love and Hate Video / Performance
 
anglicky, česky Z 1 25S Předmět není vypsán
307MIF Modul inscenované fotografie
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
307MPPS Piezografie a pokročilé skenování
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
307MPPO Plenér Podyjí
 
anglicky, česky Z 3 100S Předmět není vypsán
307MP Portfolio
 
anglicky, česky Z 2 6S Předmět není vypsán
307MPNCC Portfolio – NET – České centrum v Paříži, Francouzský institut, PhotoSaintGermain Paris
 
anglicky, česky Z 1 3P Předmět není vypsán
307MPK Portfolio – konzultace
 
anglicky, česky Z 1 3S Předmět není vypsán
307MEP1 Portfolio – presentation of artistic work 1
 
anglicky Z 2 3/D Předmět není vypsán
307MPC Postkolonialismus anglicky Z 2 20S
307MPJ Používání Jobo CPP3
 
anglicky, česky Z 1 8S Předmět není vypsán
307MPRSP Prezentace semestrální práce anglicky, česky Z 2 3/D
307MPRSP2 Prezentace semestrální práce 2
 
anglicky, česky Z 2 1/D
307MPPSU Příměstský park Soutok – úvod do tématu anglicky Z 1 10S
307MPOV Příprava a organizace výstavy
 
anglicky, česky Předmět není vypsán
307MPDEP Příprava fotodokumentace a předtiskové nástroje anglicky Z 2 16S
307MPPFE Příprava výstavy fotografií pro Tisch NYU
 
anglicky, česky Z 2 15S Předmět není vypsán
307MRISO Riso
 
česky Z 2 50S Předmět není vypsán
307MSS Setkání s kurátory - diskuze
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
307MSPP Skenování, Prepress, Profilace / Scanning
 
česky Z 1 8S Předmět není vypsán
307DS Soutok anglicky, česky ZK 4 6DS
307MEVPR Střih videa - Adobe Premiere
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
307MEVF Střih videa - Final Cut
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
307MTPSZ Technical Preparation for Final State Exam
 
anglicky Z 1 30S Předmět není vypsán
307MVPP Verbální prezentace vizuálních projektů
 
anglicky, česky Z 2 12S Předmět není vypsán
307MVFVK Video formáty a kodeky
 
anglicky, česky Z 1 2S Předmět není vypsán
307VERS Vortex studio
 
anglicky, česky Z 1 1S Předmět není vypsán
307MVB Výstavy Berlín
 
anglicky, česky Z 2 8S Předmět není vypsán
307MVPF Výstavy a projekce filmu
 
anglicky, česky Z 2 10S Předmět není vypsán
307MYTOM You The Other Me – Photography as a dialog
 
anglicky Z 2 12S Předmět není vypsán
307MJTZ Zátiší
 
anglicky, česky Z 2 Předmět není vypsán
307MZUVO Život umělce - výlet do Ostravy
 
anglicky, česky Z 2 10S Předmět není vypsán