Moduly KF

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
307MAFC Art for Climate česky Z 2 36S
307MMEET Ateliérová výstava Jackpot v Meetfactory česky Z 2 50S
307MCBWF Barevný a černobílý fotogram anglicky, česky Z 2 50S
307MCGA Computer Games and Art
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
307MCI Cultural Identity - Author's Book anglicky Z 2 25S
307MFMJ Displacing - společná tvorba festivalového projektu s Musrara Jerusalém anglicky, česky Z 3 100S
307MDFS Dokumentární fotografie a sociologie česky Z 2 36S
307MFHKF Fotografie a její historický kontext - Ferrotypie v exteriéru česky Z 2 45S
307MFG Fotogram
 
anglicky, česky Z 3 50S Předmět není vypsán
307MIFG Imaginativní foto - hosté česky Z 2 50S
307MAIV Imaginativní foto - výstavy česky Z 2
307MIAI1 Intuition as Instrument 1 anglicky Z 2 4/D
307MIAI2 Intuition as Instrument 2
 
anglicky Z 2 4/D Předmět není vypsán
307MKVJ Knihvazba anglicky, česky Z 1 10S
307MKVA Knižní vazba anglicky, česky Z 1 1/D
307MLHV Love and Hate Video / Performance anglicky, česky Z 1 25S
307MIF Modul inscenované fotografie
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
307MPOTS Photography of the Scale anglicky Z 1
307MPPS Piezografie a pokročilé skenování anglicky, česky Z 1 10S
307MPPO Plenér Podyjí anglicky, česky Z 3 100S
307MEP1 Portfolio – presentation of artistic work 1 anglicky Z 2 3/D
307MPJ Používání Jobo CPP3 anglicky, česky Z 1 8S
307MPRSP Prezentace semestrální práce
 
anglicky, česky Z 2 3/D Předmět není vypsán
307MPRSP2 Prezentace semestrální práce 2 anglicky, česky Z 2 1/D
307MPOV Příprava a organizace výstavy anglicky, česky
307MRISO Riso česky Z 2 50S
307MSS Setkání s kurátory - diskuze
 
anglicky, česky Z 1 10S Předmět není vypsán
307MSPP Skenování, Prepress, Profilace / Scanning česky Z 1 8S
307MEVPR Střih videa - Adobe Premiere
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
307MEVF Střih videa - Final Cut
 
anglicky, česky Z 2 20S Předmět není vypsán
307MTPSZ Technical Preparation for Final State Exam anglicky Z 1 30S
307MVPP Verbální prezentace vizuálních projektů
 
anglicky, česky Z 2 12S Předmět není vypsán
307MVFVK Video formáty a kodeky
 
anglicky, česky Z 1 2S Předmět není vypsán
307VERS Vortex studio
 
anglicky, česky Z 1 1S Předmět není vypsán
307MJTZ Zátiší
 
anglicky, česky Z 2 Předmět není vypsán
373MZARS Žižkov - Artist run spaces česky Z 1 6S