Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - kostým a maska (M.A.)

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
203KOM* Kostým a maska
ZK-8-8T
ZK-8-8T
ZK-10-8T
ZK-10-8T
36
Minimální počet kreditů 36
Povinné předměty
203DOO* Dějiny oděvu
Z-3-1T
ZK-4-1T
7
203DSK* Dějiny scénografie a kostýmu
Z-4-2T
ZK-4-2T
Z-4-2T
ZK-4-2T
16
203DSE1 Diplomní seminář 1
Z-1-1T
1
203KTM* Kostýmní technologie
ZK-4-1T
ZK-4-1T
ZK-4-1T
ZK-4-1T
16
203KLM* Kresba a malba
Z-3-4T
ZK-3-4T
Z-3-4T
ZK-3-4T
12
203RPR* Realizační praxe
Z-3-60S
Z-3-60S
Z-3-60S
Z-3-60S
12
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1
Z-2-3T
2
Minimální počet kreditů 66
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
203KMM3 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 108
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 12
Celkový počet kreditů 120

obor scénografie

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů