Realizační praxe 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203RPR3 Z 3 60 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 30 až 45 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vést realizační práce na kostýmních objektech a maskách podle vlastních výtvarných návrhů a maket. Příprava inscenací pro Disk, Operní studio HAMU a potažmo profesionální divadla, film a TV. Realizace klauzurních úkolů v učebnách DAMU ve spolupráci s ostatními katedrami AMU. Znalost materiálů a technologie pro úspěšnou realizaci výtvarných návrhů ve všech odvětvích dramatické i audiovizuální tvorby.

Forma studia

Výuka v rámci ateliérových konzultací, vyhledávání možných materiálů pro realizaci kostýmních objektů, výtvarné zpracování běžných textilních materiálů do specifické divadelní podoby. Studium historického oděvu a jeho reflexe v interpretaci vlastní koncepce a v materiálovém řešení kostýmní výpravy. Tvorba masek a zkoušky líčení v průběhu konzultací kostýmních návrhů.

Předpoklady a další požadavky

Nejen výtvarná, ale i manuální schopnost a zručnost, technologická informovanost.

Obsah kurzu

Realizace výtvarných návrhů kostýmů pro všechna odvětví dramatické tvorby (opera, činohra, film a televize). Spolupráce na všech realizacích, které se týkají aktivit katedry scénografie DAMU, při realizacích školních představeních a na inscenacích, které nejsou zastřešeny DAMU, ale jsou konzultovány v rámci výuky kostýmu a masky. Střihová dokumentace, výběr materiálů, realizace kostýmů a masek. Patinování, barvení, výroba detailů, líčení. Dohled v dílnách Disku. Účast na zkouškách.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály se váží k jednotlivým titulům inscenací, projektů a technologií.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů