Zjednodušený studijní plán Scénografie - kostým a maska (M.A.)

Katedra scénografie

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
203DOO1 Dějiny oděvu 1 Z 3
203DSK1 Dějiny scénografie a kostýmu 1 Z 4
203KOM1 Kostým a maska 1 ZK 8
203KTM1 Kostýmní technologie 1 ZK 4
203KLM1 Kresba a malba 1 Z 3
203RPR1 Realizační praxe 1 Z 3
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 30

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
203DOO2 Dějiny oděvu 2 ZK 4
203DSK2 Dějiny scénografie a kostýmu 2 ZK 4
203KOM2 Kostým a maska 2 ZK 8
203KTM2 Kostýmní technologie 2 ZK 4
203KLM2 Kresba a malba 2 ZK 3
203RPR2 Realizační praxe 2 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSK3 Dějiny scénografie a kostýmu 3 Z 4
203KOM3 Kostým a maska 3 ZK 10
203KTM3 Kostýmní technologie 3 ZK 4
203KLM3 Kresba a malba 3 Z 3
203RPR3 Realizační praxe 3 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 24

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
203DSK4 Dějiny scénografie a kostýmu 4 ZK 4
203DSE1 Diplomní seminář 1 Z 1
203KOM4 Kostým a maska 4 ZK 10
203KTM4 Kostýmní technologie 4 ZK 4
203KLM4 Kresba a malba 4 ZK 3
203RPR4 Realizační praxe 4 Z 3
Kreditů z povinných předmětů 25

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60