Dějiny scénografie a kostýmu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSK4 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cyklus přednášek 203DSK1,2,3.

Výsledky učení

Definitivní tvorba textu závěrečné teoretické magisterské práce.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DSK1,2,3.

Literatura

Craig Edward Gordon: O divadelním umění, Divadelní ústav 2007

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Hilar Karel Hugo: O divadle, Divadelní ústav 2002

Frejka Jiří: Divadlo je vesmír, Divadelní ústav 2004

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Aronson Arnold: Pohled do propasti, Divadelní ústav 2007

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce (cca 40 stran textu, závěrečná zkouška formou hodnocení zpracovaného textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů