Dějiny scénografie a kostýmu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSK4 ZK 4 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Definitivní tvorba textu závěrečné teoretické magisterské práce.

Forma studia

Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DSK1,2,3.

Obsah kurzu

Cyklus přednášek 203DSK1,2,3.

Doporučená nebo povinná literatura

Craig Edward Gordon: O divadelním umění, Divadelní ústav 2007

Vacková Růžena: Výtvarný projev v dramatickém umění, Praha 1948

Zich Otakar: Estetika dramatického umění, Praha 1931

Hilar Karel Hugo: O divadle, Divadelní ústav 2002

Frejka Jiří: Divadlo je vesmír, Divadelní ústav 2004

Jindra Vladimír: Scénografické principy I., II., DAMU 1984

Aronson Arnold: Pohled do propasti, Divadelní ústav 2007

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce (cca 40 stran textu, závěrečná zkouška formou hodnocení zpracovaného textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů