Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - kostým a maska (M.A.) – 2. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kostým a maska 203KOM3 ZK 10 8T 203KOM4 ZK 10 8T
Minimální počet kreditů za semestr 10 10
Povinné předměty
Diplomní seminář 1 203DSE1 Z 1 1T
Dějiny scénografie a kostýmu 203DSK3 Z 4 2T 203DSK4 ZK 4 2T
Kostýmní technologie 203KTM3 ZK 4 1T 203KTM4 ZK 4 1T
Kresba a malba 203KLM3 Z 3 4T 203KLM4 ZK 3 4T
Realizační praxe 203RPR3 Z 3 60S 203RPR4 Z 3 60S
Minimální počet kreditů za semestr 14 15
Počet předepsaných kreditů celkem 24 25
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

obor scénografie