Dějiny scénografie a kostýmu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSK3 Z 4 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se základními statěmi teorie výtvarného umění a scénografie se zvláštním zřetelem na kostýmní tvorbu, Historie Pražského quadriennale 1967-2007 a vystavujících kostýmních výtvarníků.

Forma studia

Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DSK1,2.

Obsah kurzu

Příprava na teoretickou práci s ohledem na pramenné materiály, související se zvoleným kostýmním tématem, historie zpracovávané inscenace na českém území a ve světě, hledání paralel a inspiračních zdrojů, reflexe kritik na danou inscenaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Diderot Denis: O umění, Odeon 1983

Gombrich Ernst Hans: Umění a iluze, Odeon 1985

Panofski Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon 1981

Francastel Pierre: Figura a místo, Odeon 1984

Aronson Arnold: Pohled do propasti, Divadelní ústav 2007

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce (cca 25 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů