Dějiny scénografie a kostýmu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSK3 Z 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení se základními statěmi teorie výtvarného umění a scénografie se zvláštním zřetelem na kostýmní tvorbu, Historie Pražského quadriennale 1967-2007 a vystavujících kostýmních výtvarníků.

Forma studia

Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DSK1,2.

Obsah kurzu

Příprava na teoretickou práci s ohledem na pramenné materiály, související se zvoleným kostýmním tématem, historie zpracovávané inscenace na českém území a ve světě, hledání paralel a inspiračních zdrojů, reflexe kritik na danou inscenaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Diderot Denis: O umění, Odeon 1983

Gombrich Ernst Hans: Umění a iluze, Odeon 1985

Panofski Erwin: Význam ve výtvarném umění, Odeon 1981

Francastel Pierre: Figura a místo, Odeon 1984

Aronson Arnold: Pohled do propasti, Divadelní ústav 2007

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce (cca 25 stran textu).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů