Tisk studijního plánu

Studijní plán Scénografie - kostým a maska (M.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Kostým a maska 203KOM1 ZK 8 8T 203KOM2 ZK 8 8T
Minimální počet kreditů za semestr 8 8
Povinné předměty
Dějiny oděvu 203DOO1 Z 3 1T 203DOO2 ZK 4 1T
Dějiny scénografie a kostýmu
 
203DSK1 Z 4 2T 203DSK2 ZK 4 2T
Kostýmní technologie
 
203KTM1 ZK 4 1T 203KTM2 ZK 4 1T
Kresba a malba
 
203KLM1 Z 3 4T 203KLM2 ZK 3 4T
Realizační praxe
 
203RPR1 Z 3 60S 203RPR2 Z 3 60S
Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 201VTZ1 Z 2 3T
Minimální počet kreditů za semestr 19 18
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2ST 702DAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 30 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

obor scénografie