Realizační praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203RPR2 Z 3 60S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vést realizační práce na kostýmních objektech a maskách podle vlastních výtvarných návrhů a maket. Příprava inscenací pro Disk, Operní studio HAMU a potažmo profesionální divadla, film a TV. Realizace klauzurních úkolů v prostorách DAMU ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty. Znalost materiálů a technologie pro úspěšnou realizaci.

Forma studia

Výuka v rámci ateliérových konzultací, vyhledávání možných materiálů pro realizaci kostýmních objektů, výtvarné zpracování běžných textilních materiálů a jejich přetvoření do speciální divadelní podoby. Studium historického oděvu a jeho využití k interpretaci vlastní koncepce v materiálovém řešení kostýmní výpravy. Tvorba masek a zkoušky líčení v průběhu konzultace kostýmních návrhů.

Předpoklady a další požadavky

Nejen výtvarná, ale i manuální schopnost a zručnost, technologická informovanost.

Obsah kurzu

Realizace výtvarných návrhů kostýmů pro všechny oblasti dramatické tvorby (opera, činohra, film a televize). Spolupráce na všech realizacích, které se týkají aktivit katedry scénografie DAMU, při realizování školních představeních a i na inscenacích, které nejsou zastřešeny AMU, ale jsou konzultovány v rámci výuky kostýmu a masky. Střihová dokumentace, výběr materiálů, realizace kostýmů a masek. Patinování, barvení, výroba detailů, líčení. Dohled v dílnách Disku. Účast na zkouškách.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály se váží k jednotlivým titulům inscenací, projektů a technologií.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů