Realizační praxe 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203RPR2 Z 3 60 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 30 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vést realizační práce na kostýmních objektech a maskách podle vlastních výtvarných návrhů a maket. Příprava inscenací pro Disk, Operní studio HAMU a potažmo profesionální divadla, film a TV. Realizace klauzurních úkolů v prostorách DAMU ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty. Znalost materiálů a technologie pro úspěšnou realizaci.

Forma studia

Výuka v rámci ateliérových konzultací, vyhledávání možných materiálů pro realizaci kostýmních objektů, výtvarné zpracování běžných textilních materiálů a jejich přetvoření do speciální divadelní podoby. Studium historického oděvu a jeho využití k interpretaci vlastní koncepce v materiálovém řešení kostýmní výpravy. Tvorba masek a zkoušky líčení v průběhu konzultace kostýmních návrhů.

Předpoklady a další požadavky

Nejen výtvarná, ale i manuální schopnost a zručnost, technologická informovanost.

Obsah kurzu

Realizace výtvarných návrhů kostýmů pro všechny oblasti dramatické tvorby (opera, činohra, film a televize). Spolupráce na všech realizacích, které se týkají aktivit katedry scénografie DAMU, při realizování školních představeních a i na inscenacích, které nejsou zastřešeny AMU, ale jsou konzultovány v rámci výuky kostýmu a masky. Střihová dokumentace, výběr materiálů, realizace kostýmů a masek. Patinování, barvení, výroba detailů, líčení. Dohled v dílnách Disku. Účast na zkouškách.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály se váží k jednotlivým titulům inscenací, projektů a technologií.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů