Dějiny scénografie a kostýmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DSK2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit studenty s historií kostýmního výtvarnictví a scénografie na českém území, jejími nejvýznamnějšími etapami a souvislostmi s evropským kostýmním výtvarnictvím a scénografií. Obeznámit studenty s metodami, jenž byly využívány při utváření moderního divadelního kostýmu a scénického prostoru a ozřejmit jejich principy.

Forma studia

Přednášky nad ukázkami prací nejvýznamnějších českých kostýmních výtvarníků a scénografů, inspirační zdroje a souvislosti s evropskou kostýmní a scénickou tvorbou.

Předpoklady a další požadavky

Cyklus přednášek 203DSK1.

Obsah kurzu

Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších kostýmních a scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), závěrečná zkouška formou testu případně ústní.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů