Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - tříleté prezenční (B.A.)

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
205YDDY* Didaktika dramatické výchovy
Z-1-12S
Z-1-20S
Z-2-20S
ZK-2-14S
6
205YDRA* Divadelní projekt I.
ZK-3-22S
ZK-3-24S
ZK-3-30S
ZK-3-24S
ZK-3-22S
15
205YHPH* Herecká propedeutika a metodika herecké práce
Z-1-22S
ZK-3-24S
ZK-2-22S
6
205YPDA* Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace
Z-3-36S
Z-3-50S
ZK-4-30S
10
205YPDB* Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce
Z-2-40S
ZK-3-25S
ZK-4-44S
9
205YPXC* Praxe III.
Z-2-24 P
ZK-5-24 P
7
205YZDT* Základy dramaturgie
Z-1-22S
ZK-2-24S
ZK-3-22S
6
Minimální počet kreditů 59
Povinné předměty
205YDES1 Dětská scéna 1
Z-2-50S
2
205YDIS* Diplomový seminář
Z-1-11S
Z-1-12S
2
207DCK* Divadlo v české kultuře
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207DZA* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I.
ZK-3-2PT
ZK-3-2PT
6
207DZB* Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
205YDSE1 Dramatizátorský seminář 1
ZK-2-10S
2
205YHRY* Herecká výchova
Z-1-22S
Z-1-24S
Z-1-22S
ZK-2-24S
5
205YHVT* Hlasová výchova s metodikou
Z-2-22S
Z-2-24S
Z-1-22S
Z-1-24S
Z-1-22S
ZK-2-24S
9
205YHPL* Hra s předmětem a loutkou
Z-1-14S
ZK-2-18S
3
205YHTV* Hudebně rytmická výchova
Z-2-22S
ZK-3-24S
5
205YKTL* Kapitoly z teorie literatury
Z-1-22S
ZK-2-24S
3
205YKOM1 Komunikace 1
Z-1-26S
1
205YLDM* Literatura pro děti a mládež
Z-1-22S
ZK-2-24S
3
205YMDM* Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
Z-2-30S
Z-2-36S
ZK-3-30S
7
205YPED* Pedagogika
Z-1-22S
Z-1-20S
ZK-2-12S
4
205YPVT* Pohybová výchova s metodikou
Z-2-22S
Z-2-24S
Z-1-22S
Z-1-24S
Z-1-22S
ZK-2-24S
9
205YPXA* Praxe I.
Z-1-24 P
Z-1-24 P
2
205YPXB* Praxe II.
Z-1-24 P
Z-1-
Z-1-24 P
Z-1-24 P
4
205YPVU* Prostorové vztahy - úvod do scénografie
Z-1-11S
Z-1-20S
2
205YPML* Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika
Z-1-22S
Z-1-24S
2
205YPME* Přednes a metodika přednesu
Z-1-20S
Z-1-22S
ZK-2-24S
4
205YPRE* Příprava a realizace divadelní přehlídky
Z-1-12S
Z-2-22S
3
205YPDV* Psychologie a dramatická výchova
Z-2-22S
Z-2-24S
ZK-2-12S
6
205YROK1 Ročníková práce 1
ZK-2-
2
205YSCH* Scénická hudba
Z-1-12S
Z-1-11S
2
205YUSD1 Úvod do studia dramatické výchovy 1
Z-2-12S
2
205YUTH1 Úvod do teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
ZK-2-26S
2
207ZDP* Základy divadelního pojmosloví
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
Minimální počet kreditů 108
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
205DVBCP4 Volitelné předměty oborové
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 173
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 7
Celkový počet kreditů 180

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů