Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - tříleté prezenční (B.A.) – 1. ročník

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Divadelní projekt I.
 
205YDRA1 ZK 3 22S 205YDRA2 ZK 3 24S
Herecká propedeutika a metodika herecké práce
 
205YHPH1 Z 1 22S 205YHPH2 ZK 3 24S
Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace
 
205YPDA1 Z 3 36S 205YPDA2 Z 3 50S
Minimální počet kreditů za semestr 7 9
Povinné předměty
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 207DZA1 ZK 3 2PT 207DZA2 ZK 3 2PT
Hlasová výchova s metodikou
 
205YHVT1 Z 2 22S 205YHVT2 Z 2 24S
Hudebně rytmická výchova
 
205YHTV1 Z 2 22S 205YHTV2 ZK 3 24S
Kapitoly z teorie literatury
 
205YKTL1 Z 1 22S 205YKTL2 ZK 2 24S
Pohybová výchova s metodikou
 
205YPVT1 Z 2 22S 205YPVT2 Z 2 24S
Praxe I.
 
205YPXA1 Z 1 24 P 205YPXA2 Z 1 24 P
Předmět, maska, loutka - výtvarně dramatická propedeutika
 
205YPML1 Z 1 22S 205YPML2 Z 1 24S
Psychologie a dramatická výchova
 
205YPDV1 Z 2 22S 205YPDV2 Z 2 24S
Ročníková práce 1
 
205YROK1 ZK 2
Úvod do studia dramatické výchovy 1
 
205YUSD1 Z 2 12S
Základy divadelního pojmosloví 207ZDP1 ZK 2 2T 207ZDP2 ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 18 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU1 ZK 3 2ST 702DAOU2 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Počet předepsaných kreditů celkem 28 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30