Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - tříleté prezenční (B.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didaktika dramatické výchovy
 
205YDDY1 Z 1 12S 205YDDY2 Z 1 20S
Divadelní projekt I.
 
205YDRA3 ZK 3 30S 205YDRA4 ZK 3 24S
Herecká propedeutika a metodika herecké práce
 
205YHPH3 ZK 2 22S
Praktikum dramatické výchovy I. Dramatické hry a improvizace
 
205YPDA3 ZK 4 30S
Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce
 
205YPDB1 Z 2 40S
Základy dramaturgie
 
205YZDT1 Z 1 22S 205YZDT2 ZK 2 24S
Minimální počet kreditů za semestr 11 8
Povinné předměty
Diplomový seminář
 
205YDIS1 Z 1 11S 205YDIS2 Z 1 12S
Divadlo v české kultuře 207DCK1 ZK 3 2T 207DCK2 ZK 3 2T
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 207DZB1 ZK 3 2T 207DZB2 ZK 3 2T
Herecká výchova
 
205YHRY1 Z 1 22S 205YHRY2 Z 1 24S
Hlasová výchova s metodikou
 
205YHVT3 Z 1 22S 205YHVT4 Z 1 24S
Literatura pro děti a mládež
 
205YLDM1 Z 1 22S 205YLDM2 ZK 2 24S
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
 
205YMDM1 Z 2 30S
Pedagogika
 
205YPED1 Z 1 22S 205YPED2 Z 1 20S
Pohybová výchova s metodikou
 
205YPVT3 Z 1 22S 205YPVT4 Z 1 24S
Praxe II.
 
205YPXB1 Z 1 24 P 205YPXB2 Z 1
Prostorové vztahy - úvod do scénografie
 
205YPVU1 Z 1 11S 205YPVU2 Z 1 20S
Přednes a metodika přednesu
 
205YPME1 Z 1 20S
Příprava a realizace divadelní přehlídky
 
205YPRE1 Z 1 12S
Psychologie a dramatická výchova
 
205YPDV3 ZK 2 12S
Scénická hudba
 
205YSCH1 Z 1 12S
Minimální počet kreditů za semestr 16 20
Počet předepsaných kreditů celkem 27 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30