Zjednodušený studijní plán Dramatická výchova - tříleté prezenční (B.A.)

Katedra výchovné dramatiky

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Dramatická výchova

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
205YDDY3 Didaktika dramatické výchovy 3 Z 2
205YDRA5 Divadelní projekt I. 5 ZK 3
205YHRY3 Herecká výchova 3 Z 1
205YHVT5 Hlasová výchova s metodikou 5 Z 1
205YHPL1 Hra s předmětem a loutkou 1 Z 1
205YMDM2 Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 2 Z 2
205YPED3 Pedagogika 3 ZK 2
205YPVT5 Pohybová výchova s metodikou 5 Z 1
205YPDB2 Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce 2 ZK 3
205YPXB3 Praxe II. 3 Z 1
205YPXC1 Praxe III. 1 Z 2
205YPME2 Přednes a metodika přednesu 2 Z 1
205YPRE2 Příprava a realizace divadelní přehlídky 2 Z 2
205YSCH2 Scénická hudba 2 Z 1
205YZDT3 Základy dramaturgie 3 ZK 3
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60