Tisk studijního plánu

Studijní plán Dramatická výchova - tříleté prezenční (B.A.) – 3. ročník

Studijní obor: Dramatická výchova
Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Didaktika dramatické výchovy
 
205YDDY3 Z 2 20S 205YDDY4 ZK 2 14S
Divadelní projekt I.
 
205YDRA5 ZK 3 22S
Praktikum dramatické výchovy II. Strukturování dramatické práce
 
205YPDB2 ZK 3 25S 205YPDB3 ZK 4 44S
Praxe III.
 
205YPXC1 Z 2 24 P 205YPXC2 ZK 5 24 P
Základy dramaturgie
 
205YZDT3 ZK 3 22S
Minimální počet kreditů za semestr 13 11
Povinné předměty
Dětská scéna 1
 
205YDES1 Z 2 50S
Dramatizátorský seminář 1
 
205YDSE1 ZK 2 10S
Herecká výchova
 
205YHRY3 Z 1 22S 205YHRY4 ZK 2 24S
Hlasová výchova s metodikou
 
205YHVT5 Z 1 22S 205YHVT6 ZK 2 24S
Hra s předmětem a loutkou
 
205YHPL1 Z 1 14S 205YHPL2 ZK 2 18S
Komunikace 1
 
205YKOM1 Z 1 26S
Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží
 
205YMDM2 Z 2 36S 205YMDM3 ZK 3 30S
Pedagogika
 
205YPED3 ZK 2 12S
Pohybová výchova s metodikou
 
205YPVT5 Z 1 22S 205YPVT6 ZK 2 24S
Praxe II.
 
205YPXB3 Z 1 24 P 205YPXB4 Z 1 24 P
Přednes a metodika přednesu
 
205YPME2 Z 1 22S 205YPME3 ZK 2 24S
Příprava a realizace divadelní přehlídky
 
205YPRE2 Z 2 22S
Scénická hudba
 
205YSCH2 Z 1 11S
Úvod do teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1
 
205YUTH1 ZK 2 26S
Minimální počet kreditů za semestr 13 21
Počet předepsaných kreditů celkem 26 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30