Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví činoherního divadla (M.A.)

Studijní obor: Herectví činoherního divadla
Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
201HTH* Herecká tvorba
ZK-4-8T
ZK-4-8T
ZK-5-8T
ZK-5-8T
ZK-9-8T
ZK-9-8T
ZK-11-8T
ZK-11-8T
58
201ISH* Inscenační tvorba
ZK-10-20T
ZK-10-20T
ZK-10-20T
30
201SOH* Scénická tvorba
Z-3-4T
ZK-3-8T
ZK-5-8T
ZK-5-8T
ZK-9-8T
25
Minimální počet kreditů 113
Povinné předměty
201ROK* Ročníkový kurz KČD
Z-1-24S
Z-1-24S
Z-1-24S
Z-1-24S
Z-1-24S
5
703PKD Přípravný kurz
Z-1-64CS
1
703ZKD Zimní kurz
Z-1-40CS
1
703LKD Letní kurz
Z-1-40CS
1
201SZP* Sborový zpěv
Z-1-2T
Z-1-2T
2
703ADC* Akrobacie, úpoly
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
Z-1-2CT
5
201DAB1 Dabing - kurz 1
Z-1-24S
1
201FHE1 Filmové herectví 1
Z-2-3T
2
201HPR* Herecká propedeutika
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
4
201HMO* Herectví před mikrofonem
Z-1-20S
Z-1-20S
2
201JMI* Jevištní mluva - individuálně
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201JMK* Jevištní mluva kolektivně
Z-1-1T
ZK-1-1T
2
201JML* Jevištní mluva
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
201JEA* Jevištní pohyb
Z-1-2T
ZK-1-2T
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-2-4T
Z-2-4T
8
201JOG* Jógová terapie
Z-1-2T
Z-1-2T
2
201MDH1 Magisterský diplomový seminář 1
Z-1-1T
1
201PDH* Podoby herectví
ZK-1-3T
ZK-1-3T
2
201SHE1 Seminář historie a teorie divadla 1
Z-1-1T
1
703SDC* Šerm
Z-1-2CT
Z-1-2CT
2
201TAN* Tanec
Z-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
201TJL* Teorie a praxe jevištního slova
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201TDJ1 Teorie divadla a jeho složek 1
Z-2-3T
2
201TJM* Teorie jevištní mluvy
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
3
201TRE* Trénink
Z-1-3T
ZK-1-3T
Z-2-3T
Z-2-3T
Z-2-2T
Z-2-2T
10
201VEH* Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení
Z-1-2T
ZK-1-2T
2
201VTZ* Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře
Z-2-3T
Z-2-3T
4
201ZPE* Zpěv
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
ZK-1-1T
Z-1-1T
Z-1-1T
6
Minimální počet kreditů 85
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Volitelné předměty
201CHM4 Volitelné předměty oborové
0
201HCDA Aglický jazyk volitelně pro Herectví KČD
0
200JZB Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 204
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 36
Celkový počet kreditů 240

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů