Dramatická umění (M8216)

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský 4 roky česky

Garant studijního programu

Cíle studia ve studijním programu

Profil absolventa studijního programu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Obecné informace o přijímacím řízení

Návaznost na další typy studijních programů

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
18. 3. 2013

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu