Zjednodušený studijní plán Herectví činoherního divadla (M.A.)

Katedra činoherního divadla

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Herectví činoherního divadla

Typ studia: Magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADC1 Akrobacie, úpoly 1 Z 1
201HPR1 Herecká propedeutika 1 Z 1
201HTH1 Herecká tvorba 1 ZK 4
201JMI1 Jevištní mluva - individuálně 1 Z 1
201JMK1 Jevištní mluva kolektivně 1 Z 1
201JOG1 Jógová terapie 1 Z 1
201PDH1 Podoby herectví 1 ZK 1
703PKD Přípravný kurz Z 1
201ROK1 Ročníkový kurz KČD 1 Z 1
201SOH1 Scénická tvorba 1 Z 3
201TAN1 Tanec 1 Z 1
201TJM1 Teorie jevištní mluvy 1 Z 1
201VEH1 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 1 Z 1
703ZKD Zimní kurz Z 1
201ZPE1 Zpěv 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADC2 Akrobacie, úpoly 2 Z 1
201HPR2 Herecká propedeutika 2 Z 1
201HTH2 Herecká tvorba 2 ZK 4
201JMI2 Jevištní mluva - individuálně 2 ZK 1
201JMK2 Jevištní mluva kolektivně 2 ZK 1
201JOG2 Jógová terapie 2 Z 1
703LKD Letní kurz Z 1
201PDH2 Podoby herectví 2 ZK 1
201ROK2 Ročníkový kurz KČD 2 Z 1
201SOH2 Scénická tvorba 2 ZK 3
201TAN2 Tanec 2 Z 1
201TJM2 Teorie jevištní mluvy 2 ZK 1
201VEH2 Vývoj a estetika hudebně-dramatického myšlení 2 ZK 1
201ZPE2 Zpěv 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 19

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 21
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADC3 Akrobacie, úpoly 3 Z 1
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
201HPR3 Herecká propedeutika 3 Z 1
201HTH3 Herecká tvorba 3 ZK 5
201HMO1 Herectví před mikrofonem 1 Z 1
201JML1 Jevištní mluva 1 Z 1
201JEA3 Jevištní pohyb 3 Z 1
201SZP1 Sborový zpěv 1 Z 1
201SOH3 Scénická tvorba 3 ZK 5
201TAN3 Tanec 3 Z 1
201TJL1 Teorie a praxe jevištního slova 1 Z 1
201TRE3 Trénink 3 Z 1
201ZPE3 Zpěv 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADC4 Akrobacie, úpoly 4 Z 1
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
201HPR4 Herecká propedeutika 4 Z 1
201HTH4 Herecká tvorba 4 ZK 5
201HMO2 Herectví před mikrofonem 2 Z 1
201JML2 Jevištní mluva 2 ZK 1
201JEA4 Jevištní pohyb 4 ZK 1
201ROK3 Ročníkový kurz KČD 3 Z 1
201SZP2 Sborový zpěv 2 Z 1
201SOH4 Scénická tvorba 4 ZK 5
201SHE1 Seminář historie a teorie divadla 1 Z 1
201TAN4 Tanec 4 ZK 1
201TJL2 Teorie a praxe jevištního slova 2 ZK 1
201TJM3 Teorie jevištní mluvy 3 Z 1
201TRE4 Trénink 4 ZK 1
201ZPE4 Zpěv 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 26

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
703ADC5 Akrobacie, úpoly 5 Z 1
201FHE1 Filmové herectví 1 Z 2
201HTH5 Herecká tvorba 5 ZK 9
201JML3 Jevištní mluva 3 Z 1
201JEA5 Jevištní pohyb 5 Z 1
201SOH5 Scénická tvorba 5 ZK 9
703SDC1 Šerm 1 Z 1
201TAN5 Tanec 5 Z 1
201TRE5 Trénink 5 Z 2
201VTZ1 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 Z 2
201ZPE5 Zpěv 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 30

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201HTH6 Herecká tvorba 6 ZK 9
201ISH1 Inscenační tvorba 1 ZK 10
201JML4 Jevištní mluva 4 Z 1
201JEA6 Jevištní pohyb 6 Z 1
201ROK4 Ročníkový kurz KČD 4 Z 1
703SDC2 Šerm 2 Z 1
201TAN6 Tanec 6 Z 1
201TRE6 Trénink 6 Z 2
201VTZ2 Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 Z 2
201ZPE6 Zpěv 6 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

4. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201HTH7 Herecká tvorba 7 ZK 11
201ISH2 Inscenační tvorba 2 ZK 10
201JML5 Jevištní mluva 5 Z 1
201JEA7 Jevištní pohyb 7 Z 2
201TRE7 Trénink 7 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
201DAB1 Dabing - kurz 1 Z 1
201HTH8 Herecká tvorba 8 ZK 11
201ISH3 Inscenační tvorba 3 ZK 10
201JML6 Jevištní mluva 6 Z 1
201JEA8 Jevištní pohyb 8 Z 2
201MDH1 Magisterský diplomový seminář 1 Z 1
201ROK5 Ročníkový kurz KČD 5 Z 1
201TDJ1 Teorie divadla a jeho složek 1 Z 2
201TRE8 Trénink 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 31

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60