Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce (M.A.)

Studijní obor: Produkce
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
206DIJ* Diplomový projekt
ZK-5-8T
ZK-5-8T
10
206MPE* Magisterský projekt
ZK-5-8T
ZK-5-8T
10
Minimální počet kreditů 20
Povinné předměty
206EVU* Evaluace uměleckých procesů
ZK-2-2T
Z-2-2T
4
206FPA1 Financování projektů I. 1
ZK-4-2T
4
206FMA1 Finanční management I. 1
ZK-4-2T
4
206KPD1 Kreativní průmysly a divadlo 1
Z-2-2T
2
206KPL1 Kulturní politika ČR 1
ZK-3-2T
3
206MIN1 Manažerská informatika 1
ZK-2-2T
2
206MPX1 Manažerská praxe 1
Z-3-30S
3
206MKO* Marketing kulturních organizací a projektů
Z-3-2T
ZK-4-2T
7
206NMU* Nástroje managementu umění
ZK-4-2T
4
206NMU* Nástroje managementu umění
ZK-4-2T
4
206PSM* Producentský seminář
Z-3-2T
Z-4-2T
Z-3-2T
Z-4-2T
14
206SPP1 Soukromé právo v praxi 1
ZK-4-2T
4
206SYA1 Sympozia a konference I. 1
Z-1-24S
1
206SYB1 Sympozia a konference II. 1
Z-1-24S
1
206VPP1 Veřejné právo v praxi 1
ZK-4-2T
4
Minimální počet kreditů 61
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
206PM4 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 19 kreditů
19
206PM5 Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol
0
Minimální počet kreditů 19
Volitelné předměty
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 106
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 14
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů