Zjednodušený studijní plán Produkce (M.A.)

Katedra produkce

Studijní obor: Produkce
Studijní program: Dramatická umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
206KPD1 Kreativní průmysly a divadlo 1 Z 2
206KPL1 Kulturní politika ČR 1 ZK 3
206MPE1 Magisterský projekt 1 ZK 5
206MPX1 Manažerská praxe 1 Z 3
206MKO1 Marketing kulturních organizací a projektů 1 Z 3
206PSM1 Producentský seminář 1 Z 3
206SYA1 Sympozia a konference I. 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
206FPA1 Financování projektů I. 1 ZK 4
206KPU Kulturní politiky v EU ZK 3
206MPE2 Magisterský projekt 2 ZK 5
206MIN1 Manažerská informatika 1 ZK 2
206MKO2 Marketing kulturních organizací a projektů 2 ZK 4
206PSM2 Producentský seminář 2 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 12
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIJ1 Diplomový projekt 1 ZK 5
206EVU1 Evaluace uměleckých procesů 1 ZK 2
206FMA1 Finanční management I. 1 ZK 4
206NMU1 Nástroje managementu umění 1 ZK 4
206PSM3 Producentský seminář 3 Z 3
206SPP1 Soukromé právo v praxi 1 ZK 4
206SYB1 Sympozia a konference II. 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 23
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
206DIJ2 Diplomový projekt 2 ZK 5
206DSY1 Divadelní systémy 1 ZK 2
206EVU2 Evaluace uměleckých procesů 2 Z 2
206FMB1 Finanční management II. 1 Z 3
206NMU2 Nástroje managementu umění 2 ZK 4
206PSM4 Producentský seminář 4 Z 4
206VPP1 Veřejné právo v praxi 1 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Povinně volitelné předměty
výběr ze skupiny Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 13
Celkem kreditů za ročník 60