Tisk studijního plánu

Studijní plán Produkce (M.A.) – 2. ročník

Studijní obor: Produkce
Katedra produkce
Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Diplomový projekt 206DIJ1 ZK 5 8T 206DIJ2 ZK 5 8T
Minimální počet kreditů za semestr 5 5
Povinné předměty
Divadelní systémy 1 206DSY1 ZK 2 2T
Evaluace uměleckých procesů 206EVU1 ZK 2 2T 206EVU2 Z 2 2T
Finanční management I. 1 206FMA1 ZK 4 2T
Finanční management II. 1 206FMB1 Z 3 2T
Nástroje managementu umění 206NMU1 ZK 4 2T 206NMU2 ZK 4 2T
Producentský seminář 206PSM3 Z 3 2T 206PSM4 Z 4 2T
Soukromé právo v praxi 1
 
206SPP1 ZK 4 2T
Sympozia a konference II. 1 206SYB1 Z 1 24S
Veřejné právo v praxi 1
 
206VPP1 ZK 4 2T
Minimální počet kreditů za semestr 20 17
Povinně volitelné předměty
Povinně volitelné předměty V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 27 kreditů
Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 25 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5 8
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30