Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Mg)

Studijní obor: Nonverbální divadlo
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
109NDF* Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo
Z-8-8T
ZK-8-8T
16
109NDD* Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie
ZK-14-8T
Z-14-8T
28
109FGP* Film. gag. pixilace - film
Z-3-4T
ZK-3-4T
6
109TND* Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu
Z-1-2T
Z-1-2T
Z-3-2T
Z-3-2T
8
Minimální počet kreditů 58
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
109DAD* Dramaturgie autorského divadla
Z-3-2PT
ZK-3-2PT
Z-4-2PT
Z-4-2PT
14
109OUP* Organizace uměleckého provozu
Z-1-2ST
ZK-2-2ST
3
109PMG* Psychologie mimiky a gestiky
Z-3-1T
ZK-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
12
109SPM* Seminář psychologie mimiky a gestiky
Z-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
Z-3-1T
12
109T* Trénink
Z-1-4T
Z-1-4T
Z-1-4T
Z-1-4T
4
Minimální počet kreditů 51
Volitelné předměty
100MODHAMU Modulová výuka pro HAMU
0
109NOD3N Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Mg) - výběr
0
702CJ Cizí jazyk - výběr
0
703PTRV Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 109
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 11
Celkový počet kreditů 120
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů