Zjednodušený studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Mg)

Katedra nonverbálního divadla

Studijní program: Taneční umění
Studijní obor: Nonverbální divadlo

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
109DAD1 Dramaturgie autorského divadla 1 Z 3
109FGP1 Film. gag. pixilace - film 1 Z 3
109NDF1 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 1 Z 8
109OUP3 Organizace uměleckého provozu 3 Z 1
109PMG1 Psychologie mimiky a gestiky 1 Z 3
109SPM1 Seminář psychologie mimiky a gestiky 1 Z 3
109TND1 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 1 Z 1
109T7 Trénink 7 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702DAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
109DAD2 Dramaturgie autorského divadla 2 ZK 3
109FGP2 Film. gag. pixilace - film 2 ZK 3
109NDF2 Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 2 ZK 8
109OUP4 Organizace uměleckého provozu 4 ZK 2
109PMG2 Psychologie mimiky a gestiky 2 ZK 3
109SPM2 Seminář psychologie mimiky a gestiky 2 Z 3
109TND2 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 2 Z 1
109T8 Trénink 8 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 7
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
109DA3 Dramaturgie autorského divadla 3 Z 4
109NDD1 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 1 ZK 14
109PMG3 Psychologie mimiky a gestiky 3 Z 3
109SPM3 Seminář psychologie mimiky a gestiky 3 Z 3
109TND3 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 3 Z 3
109T9 Trénink 9 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
109DA4 Dramaturgie autorského divadla 4 Z 4
109NDD2 Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 2 Z 14
109PMG4 Psychologie mimiky a gestiky 4 Z 3
109SPM4 Seminář psychologie mimiky a gestiky 4 Z 3
109TND4 Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 4 Z 3
109T10 Trénink 10 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Mg) - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60