Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109NDD2 Z 14 8T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Rozvoj pohybového výrazu herce, zejména formou improvizací.
  2. Vytvoření si vlastního principu autorského myšlení, výuka vede k syntetickému autorskému projektu.
  3. Seznámení se s abstraktním hereckým projevem, s detailní prací s objekty, materiály a jejich začlenění do autorského projektu studenta.
  4. Hledání pohybového tvaru a animace performera v daném prostoru (poznávání zákonitostí prostoru, paměť místa, site-specific projekty a další).

Forma studia

Praktická výuka se věnuje všem složkám autorské tvorby - syntéza všech složek autorského procesu (od sestavování libreta, přes dramaturgii, výtvarnou složku, light design, hudbu až po práci s multimédii).

Detailní práce s objektem a materiálem formou improvizací.

Hledání jednotného pohybového výrazu v daném prostoru.

Předpoklady a další požadavky

  1. Fyzické a pohybové předpoklady.
  2. Teoretické znalosti dramaturgie autorské tvorby.
  3. Kreativita a aktivní zapojení se do autorského procesu.
  4. Praktické znalosti akrobatických, artistických a tanečních technik.
  5. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Vytváření si struktury treninku a přípravu na proces zkoušení.

Postupné shromažďování pohybového materiálu.

Individuální práce s libretem - zpracování zadaného tématu.

Práce na uspořádání prostoru a scénografického pojetí.

Výběr kostýmů, hudby, využití multimédií a práce na zvukové a světelné složce závěrečného projektu.

Autorský a režijní přístup.

Doporučená nebo povinná literatura

Barrault, J.-L.: Som divadelník, Bratislava 1966

Brook, Peter: Prázdný prostor, Londýn 1968

Cihlář, Ondřej: Nový cirkus, Praha 2006

Craig, E.G.: O divadelním umění, Praha 2006

Hyvnar, Jan: Herec v moderním divadle, Praha 2000

Hyvnar, Jan: Francouzská divadelní reforma, Praha 1997

Rémy, T.: Klauniády, Praha 1968

Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Praha 1992

Žižka, Tomáš a kolektiv: Site-specific-divadelní projekty, Praha 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na výuce, workshopech a při přípravě závěrečného představení.

Reflexe semestrální výuky a závěrečného představení.

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů