Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Mg) – 2. ročník

Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 109NDD1 ZK 14 8T 109NDD2 Z 14 8T
Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 109TND3 Z 3 2T 109TND4 Z 3 2T
Minimální počet kreditů za semestr 17 17
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Dramaturgie autorského divadla 109DA3 Z 4 2PT 109DA4 Z 4 2PT
Psychologie mimiky a gestiky 109PMG3 Z 3 1T 109PMG4 Z 3 1T
Seminář psychologie mimiky a gestiky 109SPM3 Z 3 1T 109SPM4 Z 3 1T
Trénink 109T9 Z 1 4T 109T10 Z 1 4T
Minimální počet kreditů za semestr 11 11
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 28 28
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.