Psychologie mimiky a gestiky 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PMG4 zápočet 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Nonverbální komunikace

-Směr ontogenetický

-Směr fylogenetický

-Přístup Zde a nyní

Komunikační kanály

-Prostor

-Kinesika

-Gestické a mimické prostředky nonverbální komunikace

-Mimika

Nonverbální komunikace v divadelní praxi

-Líčená maska Orientu

Další typy nonverbálních komunikačních systémů

-Poruchy komunikace

-Znakový jazyk neslyšících

-Makaton

Rozbor videonahrávek

Gestika a mimika v hudbě

Výsledky učení

Teoretická reflexe neverbálních komunikačních prostředků.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování tohoto předmětu v předchozím semestru.

Literatura

-Birdwhistell R.L. : Kinesics and Context, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1970

-Csonka Š., Mistrík J., Urbár L. : Frekvenčný slovník posunkovej reči, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1986

-Davies R. : Jak číst obličeje, Železný, Praha 1996

-Fast J. : Body Language, Pocket Books, New York 1971

-Gabrielová D., Paur J., Zeman J. : Slovník znakové řeči, Horizont, Praha 1988

-Hahn M.E., Jensen C., Dudek B.C. : Development and Evolution of Brain Size ? Behavioral Implications, Academic Press, New York 1982

-Hall E.T. : The Hidden Dimension, Anchor Books, New York 1969

-Hall J. : Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta, Praha 1991

-Jung C.G. : Analytická psychologie, Academia, Praha 1993

-Křivohlavý J. : Nonverbální komunikace, AMU, Praha 1987

-Lewis D.: Tajná řeč těla, Victoria publishing, Praha 1995

-Morris D. : Bodytalk, Random House, London 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Absolvování tohoto předmětu v předchozím semestru, státní závěrečná zkouška

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů