Nonverbální divadlo-Dramaturgie a režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109NDD1 ZK 14 8T česky zimní

Garant předmětu

Adam HALAŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Rozvoj pohybového výrazu herce, zejména formou improvizací.
  2. Vytvoření si vlastního principu autorského myšlení, výuka vede k syntetickému autorskému projektu.
  3. Seznámení se s abstraktním hereckým projevem, s detailní prací s objekty, materiály a jejich začlenění do autorského projektu studenta.
  4. Hledání pohybového tvaru a animace performera v daném prostoru (poznávání zákonitostí prostoru, paměť místa, site-specific projekty a další).

Forma studia

Praktická výuka se věnuje všem složkám autorské tvorby - syntéza všech složek autorského procesu (od sestavování libreta, přes dramaturgii, výtvarnou složku, light design, hudbu až po práci s multimédii).

Detailní práce s objektem a materiálem formou improvizací.

Hledání jednotného pohybového výrazu v daném prostoru.

Předpoklady a další požadavky

  1. Fyzické a pohybové předpoklady.
  2. Teoretické znalosti dramaturgie autorské tvorby.
  3. Kreativita a aktivní zapojení se do autorského procesu.
  4. Praktické znalosti akrobatických, artistických a tanečních technik.
  5. Schopnost analýzy a reflexe.

Obsah kurzu

Vytváření si struktury treninku a přípravu na proces zkoušení.

Postupné shromažďování pohybového materiálu.

Individuální práce s libretem - zpracování zadaného tématu.

Práce na uspořádání prostoru a scénografického pojetí.

Výběr kostýmů, hudby, využití multimédií a práce na zvukové a světelné složce závěrečného projektu.

Autorský a režijní přístup.

Doporučená nebo povinná literatura

Barrault, J.-L.: Som divadelník, Bratislava 1966

Brook, Peter: Prázdný prostor, Londýn 1968

Cihlář, Ondřej: Nový cirkus, Praha 2006

Craig, E.G.: O divadelním umění, Praha 2006

Hyvnar, Jan: Herec v moderním divadle, Praha 2000

Hyvnar, Jan: Francouzská divadelní reforma, Praha 1997

Rémy, T.: Klauniády, Praha 1968

Svoboda, Josef: Tajemství divadelního prostoru, Praha 1992

Žižka, Tomáš a kolektiv: Site-specific-divadelní projekty, Praha 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na výuce, workshopech a při přípravě závěrečného představení.

Reflexe semestrální výuky a závěrečného představení.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů