Tisk studijního plánu

Studijní plán Obor Nonverbální divadlo (Mg) – 1. ročník

Studijní program: Taneční umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Nonverbální divadlo-Fyzické divadlo 109NDF1 Z 8 8T 109NDF2 ZK 8 8T
Film. gag. pixilace - film 109FGP1 Z 3 4T 109FGP2 ZK 3 4T
Teorie nonverbál. divadla a příprava diplom. úkolu 109TND1 Z 1 2T 109TND2 Z 1 2T
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702DAOU3 ZK 3 2T 702DAOU4 ZK 3 2T
Cirkusová artistika-Vzdušná akrobacie 109CAV3 Z 3 3T 109CAV4 ZK 3 3T
Dramaturgie autorského divadla 109DAD1 Z 3 2PT 109DAD2 ZK 3 2PT
Organizace uměleckého provozu 109OUP3 Z 1 2ST 109OUP4 ZK 2 2ST
Psychologie mimiky a gestiky 109PMG1 Z 3 1T 109PMG2 ZK 3 1T
Seminář psychologie mimiky a gestiky 109SPM1 Z 3 1T 109SPM2 Z 3 1T
Trénink 109T7 Z 1 4T 109T8 Z 1 4T
Minimální počet kreditů za semestr 17 18
Volitelné předměty
Volitelné předměty pro obor Nonverbální divadlo (Mg) - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 29 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 1 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
Tělesná výchova - výběr [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.