Film. gag. pixilace - film 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109FGP2 ZK 3 4T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V praktické poloze předmětu by měl student dojít skutečně k samostatnému autorskému výstupu, nikoliv jen ke zvládnutí zkoušky z teorie.

Měl by být schopen vlastní ročníkové práce minimálně v podobě scénáře nebo

vlastní realizace v podobě autorského krátkého filmu max do 5 min,

videoinstalace, či videoprojekce. V rámci spolupráce s Famu by bylo možné využít jak studia Famu tak eventuelní možnosti použití např studentů kamery či střihu při jednotlivých realizacích. Předmět by tak mohl přispět I k tolik opomíjenému propojování oborů v rámci AMU.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Kreativita a schopnost reflexe.

Obsah kurzu

Student by se měl seznámit jak s teoriií, tak především s praxí využívání filmového jazyka k vlastní tvorbě ve vztahu k oboru, který studuje.

Ovšem i všeobecně se jedná o universální rozšíření jeho znalostí v oblasti filmového umění a řemesla.

Měl by se setkat s co nejširšími možnostmi současných podob filmové tvorby,

od klasických filmových postupů, práce ve filmovém ateliéru, ( filmová scéna, svícení, záběrování ), přes používání animací, pixilací, až k digitálním technologiím a současným trikům ( motion capture, 2D, 3D animace, klíčovací pozadí ).

Student by si měl aktivně vyzkoušet zacházet s technologiemi filmu a videa, dozvědět se jakými možnostmi lze s tímto jazykem zacházet.

Od klasických děl historie kinematografie ( např: Chaplin, Jacques Tati, Felini, Monty Python ), až k videoklipům, videoartům, televizní, experimentální i ? internetové ? tvorbě současnosti.

Vše by mělo vést k schopnosti samostatně „autorsky“ a prakticky znalosti využít.

Doporučená nebo povinná literatura

David Bordwell: Umění filmu

Georges Sadoul: Dějny filmu

Wim Wenders: Dech Andělů

David Lynch: Velká ryba

Časopis: Film a doba, Cinepur

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů