Psychologie mimiky a gestiky 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PMG3 Z 3 1T česky zimní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoretická reflexe neverbálních komunikačních prostředků.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Absolvování tohoto předmětu v předchozím semestru.

Obsah kurzu

Nonverbální komunikace

-Směr ontogenetický

-Směr fylogenetický

-Přístup Zde a nyní

Komunikační kanály

-Prostor

-Kinesika

-Gestické a mimické prostředky nonverbální komunikace

-Mimika

Nonverbální komunikace v divadelní praxi

-Líčená maska Orientu

Další typy nonverbálních komunikačních systémů

-Poruchy komunikace

-Znakový jazyk neslyšících

-Makaton

Rozbor videonahrávek

Gestika a mimika v hudbě

Doporučená nebo povinná literatura

-Birdwhistell R.L. : Kinesics and Context, University of Pensylvania Press, Philadelphia 1970

-Csonka Š., Mistrík J., Urbár L. : Frekvenčný slovník posunkovej reči, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1986

-Davies R. : Jak číst obličeje, Železný, Praha 1996

-Fast J. : Body Language, Pocket Books, New York 1971

-Gabrielová D., Paur J., Zeman J. : Slovník znakové řeči, Horizont, Praha 1988

-Hahn M.E., Jensen C., Dudek B.C. : Development and Evolution of Brain Size ? Behavioral Implications, Academic Press, New York 1982

-Hall E.T. : The Hidden Dimension, Anchor Books, New York 1969

-Hall J. : Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Mladá fronta, Praha 1991

-Jung C.G. : Analytická psychologie, Academia, Praha 1993

-Křivohlavý J. : Nonverbální komunikace, AMU, Praha 1987

-Lewis D.: Tajná řeč těla, Victoria publishing, Praha 1995

-Morris D. : Bodytalk, Random House, London 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální práce, prezentace, zápočet

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů