Tisk studijního plánu

Studijní plán Teorie a kritika (M.A.)

Studijní obor: Teorie a kritika
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
207KPA* Kritické praktikum I.
Z-6-2T
ZK-6-2T
12
207KPB* Kritické praktikum II.
Z-6-2T
ZK-6-2T
12
Minimální počet kreditů 24
Povinné předměty
207APO* Analýza a překlad odborného textu
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207MGA* Magisterský projekt I.
Z-2-2T
Z-2-2T
4
207MGB* Magisterský projekt II.
Z-5-2T
Z-5-2T
10
207STA* Současné teorie divadla I.
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207STB* Současné teorie divadla II.
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207UKT* Umělecká kritika a její teorie
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
207VPD* Vývoj a proměny divadelní kritiky
ZK-3-2T
ZK-3-2T
6
Minimální počet kreditů 44
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
702DAOU* Anglický jazyk pro odborné účely
ZK-3-2ST
ZK-3-2ST
6
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty
207TKM3 Povinně volitelné předměty V této skupině musíte získat alespoň 40 kreditů
40
Minimální počet kreditů 40
Volitelné předměty
207TKM4-093024 Volitelné předměty oborové
0
200JZM Cizí jazyk
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 114
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 6
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů